ข่าว

วิดีโอ

'จรัญ' ชี้ไร้กฎหมายเอาผิด 'อุ้มบุญ' หากสมัครใจ

"จรัญ ภักดีธนากุล" ชี้ปัญหาอุ้มบุญยังไม่มีกฎหมายเอาผิด หากทำด้วยความสมัครใจ แนะวางกรอบกฎหมายใหม่ทั้งหมด เพราะกฎหมายเก่าไม่ตอบโจทย์...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่ห้องประชุมธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก มีการจัดสัมมนา หัวข้อ "การป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ มุมมองที่เเตกต่างระหว่างไทยเเละต่างประเทศ" จัดโดยสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม มีนายเอกชัย ชินณพงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดงานมีวิทยากรเข้าร่วมบรรยาย ประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา ดร.ชัยยงศ์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เเละนาง แอนเน็ต ลีท ผู้จัดการระดับภูมิภาคโครงการความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำสหประชาชาติ

นายเอกชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา เเละอุปสรรคการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งของไทยเเละต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งเเนวทางการเเก้ไขปัญหาทั้งหมด

ด้านนายจรัญ กล่าวบนเวทีสัมมนามีความตอนหนึ่ง ว่า ปัญหาเรื่องการอุ้มบุญในขณะนี้ ยังไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดใครได้ หากทำด้วยความสมัครใจ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ไม่ถือว่ามีความผิด ส่วนการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการวางกรอบกฎหมายใหม่ทั้งหมด เพราะกฎหมายฉบับปี 2551 ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ จึงต้องเร่งดำเนินการวางนโยบายของประเทศ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทย ได้รับการประเมินระดับการค้ามนุษย์ที่ดีขึ้น หลังจากล่าสุดถูกสหรัฐฯ ลดระดับจากระดับ 2 ประเทศที่ถูกจับตามอง มาอยู่ในระดับ 3 คือ เป็นประเทศที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ

"จรัญ ภักดีธนากุล" ชี้ปัญหาอุ้มบุญยังไม่มีกฎหมายเอาผิด หากทำด้วยความสมัครใจ แนะวางกรอบกฎหมายใหม่ทั้งหมด เพราะกฎหมายเก่าไม่ตอบโจทย์... 6 ส.ค. 2557 16:22 6 ส.ค. 2557 18:02 ไทยรัฐ