ข่าว

วิดีโอ

พระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 57

พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ความว่า 'รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่'...

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 ความว่า 'รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่'.

พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ความว่า 'รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่'... 6 ส.ค. 2557 16:10 6 ส.ค. 2557 17:27 ไทยรัฐ