ข่าว

วิดีโอ

รื้อระบบคูน้ำจัดรูปที่ดิน ทำเอง..เลิกเซ็งลี้"หลงจู๊"

จัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน ฟื้นฟูหน่วยปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน แต่เมื่อโอนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับถูกนำไปให้บริษัทเอกชนทำแทน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

นายเอกจิต ไตรภาควาสิน ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้วางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการขยายงานจัดรูปที่ดินให้ ได้ปีละ 50,000 ไร่ จากปัจจุบันที่ทำได้เพียงปีละ 20,000 ไร่ โดยมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการคันคูน้ำ หน่วยงานภายในสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้เข้ามามีส่วนในการก่อสร้างจัดรูปที่ดินเอง ทั้งการออก สำรวจ วางแผน และก่อสร้างเอง ซึ่งจะทำให้มีกำลังขยายงานจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ที่ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนก่อสร้าง เนื่องจากเมื่อครั้งงานจัดรูปที่ดินถูกโอนไปอยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งที่ปกติหน่วยคันคูน้ำ กรมชลประทาน มีขีดความสามารถในการก่อสร้างได้ถึง 120,000 ไร่ต่อปี แต่ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ด้านออกแบบงานจัดรูปที่ดิน เมื่อยังอยู่กับกรมชลประทานส่วนใหญ่ได้เกษียณอายุราชการไปแทบหมดแล้ว จึงต้องเร่งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่เข้ามาเสริม ให้มีความสามารถทำได้ปีละ 50,000 ไร่.

จัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน ฟื้นฟูหน่วยปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน แต่เมื่อโอนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับถูกนำไปให้บริษัทเอกชนทำแทน 6 ส.ค. 2557 14:56 6 ส.ค. 2557 23:55 ไทยรัฐ