king10
Thairath Logo
กีฬา

สศค. คาดขึ้นเงินเดือนข้าราชการ หนุนจีดีพีโตเพิ่ม 0.06%

Share :
line-share-logo

สศค. คาดขึ้นเงินเดือนข้าราชการกระตุ้น GDP ปี 58 โต 0.03-0.06% ชี้เงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.59-2.68% ยันคุมอัตราเงินเฟ้อได้...

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น ทาง สศค. ได้ประมาณการผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมหภาค ว่า หากมีการปรับขึ้นเงินเดือนที่ 7% จะส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2558 ตัวเลข GDP ปรับเพิ่มขึ้น 0.03% และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.59% จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2557 ที่ 2.5% และมีเม็ดเงินส่วนใหญ่เพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทางรายจ่ายประจำของภาครัฐ จำนวน 5.8 พันล้านบาท โดยเฉลี่ยไตรมาสละ 1.5 พันล้านบาท

ทั้งนี้ หากมีการปรับเพิ่มเงินเดือนที่ 8% จะส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2558 ตัวเลข GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06% และส่งผลให้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.68% จากคาดการณ์ในปี 2557 ที่ 2.5% และมีเม็ดเงินส่วนใหญ่เพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทางรายจ่ายประจำของภาครัฐ จำนวน 1.16 หมื่นล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ยไตรมาสละ 3 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดที่ไม่เกิน 3%.

อ่านเพิ่มเติม...
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการจีดีพีโตเงินเฟ้อกฤษฎา จีนะวิจารณะค่าครองชีพ