ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนาแนะไทย บังคับใช้ ก.ม.ค้ามนุษย์ อย่างจริงจัง

วงเสวนาปัญหาค้ามนุษย์ เนื่องในวันรพี 'ศ.จรัญ' แนะไทยผลักดัน ก.ม.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 51 ให้มีประสิทธิภาพ ด้าน จนท.สหประชาชาติ ชี้จำนวนคดีไม่สำคัญเท่าจับตัวผู้บงการให้ได้...

ที่สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม วันที่ 6 ส.ค. นายเอกชัย ชินณพงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ เปิดสัมมนาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มุมมองที่แตกต่างระหว่างไทยกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันรพี หรือ วันนักกฎหมายไทย โดยมี ศ.จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ น.ส.แอนเนต ลินซ์ เจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติ เข้าร่วม การสัมมนาครั้งนี้ จะเสนอสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายจรัญ ภักดีธนากุล กล่าวว่า กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 51 เกิดขึ้นเพราะไทยถูกกดดันจากภายนอกให้ออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสหรัฐฯ ไทยไม่ได้เอาใจสหรัฐฯ แต่พยายามทำกฎหมายให้ออกมาดีที่สุด และพยายามทำให้ดีที่สุด แต่ไทยก็ถูกลดลำดับชั้น ว่าเป็นประเทศที่แย่เป็นอันดับ 3 รองจากซีเรีย เกาหลีเหนือ ทั้งนี้ เพราะต่างชาติเขามองปัญหานี้คนละมุมกับไทย ทั้งโครงสร้างกฎหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อำนาจการสอบสวน กำลังบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมาไม่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ไม่มีการยกระดับปัญหาเป็นนโยบายรัฐ 7 ปีที่ผ่านมา พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่มีใครรู้จัก ไม่เคยเป็นข่าว ต่างประเทศเขาก็มองว่าไทยไม่มีมาตรการรองรับ ผลเลยถูกลดอันดับดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องช่วยกันใช้กฎหมายนี้ให้มีประสิทธิภาพ

นายจรัญ กล่าวต่อว่า ปัญหาในการใช้กฎหมายฉบับนี้คือหนึ่ง การบังคับใช้กฎหมายของไทย สหรัฐฯบอกว่าไทยไม่ทำให้เต็มที่ แต่บอกได้เลยว่า ที่ผ่านมาไม่มีผลปรากฏจริงจัง คุณภาพในการดำเนินคดี จับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อย นายหน้าหรือเอเย่นต์ที่มีเงิน มีอิทธิพลจับไม่ได้ สอง ที่ไม่เคยจับผู้ใช้ ผู้จ้างวาน ผู้สนับสนุน เอเย่นต์ นายทุน ก็เพราะมีข้าราชการบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกระดับในกระบวนการยุติธรรม สาม การสอบสวนคดีลักษณะนี้ ความคิดส่วนหนึ่งเกิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 บอกว่า อัยการสูงสุดเท่านั้น เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทุกคนในประเทศนี้ไม่มีอำนาจนอกจาก อสส. ซึ่งท่านอาจมอบหมายให้อัยการ หรือพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแทน เสร็จต้องส่งท่านคนเดียว ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานถึง 6 เดือน

นายจรัญ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนเรื่องการฝากขัง การปล่อยชั่วคราวและอื่นๆ ซึ่งผู้ต้องหาหลบหนีบ้าง ฟ้องไม่ทัน ต้องปล่อยบ้าง คือไทยเอาระบบ "ยุติธรรมพื้นบ้าน" มาใช้กับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ วิธีการที่ดีที่สุด ก็คือ การให้ศาลยุติธรรมสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี และต้องทำกับทุกคดี แต่ต้องไม่ให้ฝ่ายอาชญากร ใช้วิธีให้ทนายความมาเลื่อนคดี หรือประวิงคดี ทั้งนี้ หากการพิจารณาในศาลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว บังคับคดีทางอาญาเร็ว ก็จะแก้ไขปัญหาได้

ด้าน น.ส.แอนเนต ลินซ์ กล่าวว่า นานาชาติได้ร่วมกันพัฒนากฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยทำควบคู่ไปกับกฎหมายเกี่ยวกับการค้าคนเป็นทาส และกฎหมายสิทธิเด็ก ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีการค้ามนุษย์จำนวนมากในปี 2012 มีผู้เสียหายกว่า 11 ล้านคน มีคนร้าย 7 พันคน ถูกดำเนินคดีจริง 4 พันคน แสดงให้เห็นว่ายากที่จะดำเนินคดีกับคนร้าย แต่จำนวนคดีหรือปริมาณไม่สำคัญเท่าการจับตัวผู้บงการมาลงโทษ ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคนี้ เป็นคดีลอบพาหญิงชายมาค้าประเวณี ทำประมง และโรงงาน กับเกษตรกรรม

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กล่าวว่า ตั้งแต่สหรัฐฯ มีกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไทยก็พยายามปฏิบัติตาม หรือออกกฎหมาย ซึ่งเขาคาดหวังว่า หลังจากเขาลดไทยอยู่ลำดับสามแล้ว ไทยน่าจะแก้ไขปัญหานี้ในเร็วๆ นี้ ก่อนที่สหรัฐฯจะออกมาตรการอะไรออกมา ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในระดับปฏิบัติ ไทยยังไม่สามารถป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ได้อย่างสหรัฐฯ 2.ตัวกฎหมายไม่ได้กำหนดตัวผู้ประสานงาน 3.การลงโทษผู้กระทำผิดยังไม่รุนแรง 4.ยังไม่สามารถป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง การลี้ภัย ปัญหาโรฮิงญาได้ ดังนั้น ไทยต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ควรมีการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น.

วงเสวนาปัญหาค้ามนุษย์ เนื่องในวันรพี 'ศ.จรัญ' แนะไทยผลักดัน ก.ม.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 51 ให้มีประสิทธิภาพ ด้าน จนท.สหประชาชาติ ชี้จำนวนคดีไม่สำคัญเท่าจับตัวผู้บงการให้ได้ ... 6 ส.ค. 2557 13:46 6 ส.ค. 2557 15:03 ไทยรัฐ