วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช. อนุมัติแผนแม่บท บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

คสช. อนุมัติแผนแม่บท บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  • Share:

คสช. อนุมัติแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สั่ง กอ.รมน. ขับเคลื่อนหยุดยั้งตัดไม้ทำลายป่า

วันที่ 6 ส.ค. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้อนุมัติแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการในส่วนของตนเอง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผน และเป้าหมายที่กำหนดในแนวทางเดียวกันคือ การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี

จากเดิมที่เหลืออยู่เพียงร้อยละ 31.5 โดยให้กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทดังกล่าว มีเป้าหมายหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองภายใน 1 ปี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใน 2 ปี และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เป้าหมายภายใน 2–10 ปี ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และ17 กลยุทธ์ พร้อมทั้งจะเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทดังกล่าว โดยเน้นดูแลประชาชนในพื้นที่ป่าและรอบพื้นที่ป่าให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้