ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปตท.สผ.แจงตั้งบริษัทในเคย์แมน ทำถูกต้อง โปร่งใส ผ่าน สตง.

  ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์6 ส.ค. 2557 13:07 น.
  SHARE

  ปตท.สผ.แจงตั้งบริษัทในเคย์แมน ทำถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการรับรองโดย สตง.ระบุ ปตท.มีเพียง 1 บริษัทเท่านั้น ชี้เป็นแนวทางบริหารลงทุนบริษัทน้ำมันนานาชาติที่ทำกัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. มีรายงานว่า บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีบริษัทในเคย์แมน ประมาณ 30 บริษัท ว่า บริษัทในเคย์แมนโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. และเป็นของ ปตท. เพียง 1 บริษัท ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทของ ปตท.สผ. ในเคย์แมน ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการฟอกเงิน หรือหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการการลงทุน และลดความเสี่ยงของการลงทุน เนื่องจากเคย์แมนมีกฎหมายการจัดตั้งบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน และการปิดบริษัทที่ไม่ยุ่งยาก รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดการที่ต่ำ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของบริษัทน้ำมันนานาชาติรายใหญ่ทั่วโลก โดย ปตท.สผ. มีการเสียภาษีทั้งในประเทศไทยและประเทศที่ลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  สำหรับด้านธุรกรรมการเงิน ปตท.สผ. ไม่มีการเปิดบัญชีธนาคารในเคย์แมน โดยบัญชีของบริษัทในเคย์แมนเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย หรือในประเทศที่บริษัทไปลงทุน ซึ่งขั้นตอนการเปิดบัญชีและธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ โดยมี ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลบัญชีดังกล่าว และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

  ด้านการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก งบการเงินของบริษัทในเคย์แมนทุกบริษัท ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยกเว้นบริษัท Taninthayi Pipeline Company LLC ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดย ปตท.สผ. ถือหุ้น 19.3178% และมีบริษัท Ernst & Young เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

  นอกจากนี้ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอยืนยันว่าการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปตท.สผ.บริษัทในเคย์แมนตรวจสอบ รับรองสตง.ถือหุ้น

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้