กราบบังคมทูลเชิญในหลวงเสด็จฯ ตรวจพระวรกาย รพ.ศิริราช วันนี้

Share :
line-share-logo

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับ 1 คณะแพทย์กราบบังคมทูลเชิญในหลวงเสด็จฯ ตรวจพระวรกาย ที่โรงพยาบาลศิริราช วันนี้ หลังจากเสด็จฯ มาประทับ ที่วังไกลกังวล นับเวลา 1 ปีเศษ  

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 1

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 นับเวลาได้ 1 ปีเศษ ซึ่งถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียด แต่เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้ว คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2557.

อ่านเพิ่มเติม...