ข่าว
100 year

บทเรียนน่าคิด

สหบาท7 ส.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

“ถึงเวลาที่เราให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาเด็กเยาวชนหรือยัง”

ในอดีตเคยได้ยินเรื่องการต่อสู้กับสงครามคอมมิวนิสต์ว่า “การจะเอาชนะ ผกค.ได้จะต้องเอาชนะที่หมู่บ้าน เพราะหมู่บ้านคือจุดแตกหัก หากคนในหมู่บ้านไม่เข้าร่วม ไม่สนับสนุน ผกค.ที่อยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้”

พล.ต.อ.วิภาส วิปุลากร อดีตรอง อ.ตร., ผบช.ตชด. กล่าวไว้ว่า “การจะต่อสู้กับ ผกค.ให้สำเร็จ จะต้องแก้ไขปัญหาความคับแค้นทางจิตใจ ความยากไร้ทางวัตถุของชาวบ้านให้ได้”

เพราะการแก้ไขปัญหาความคับแค้นทางจิตใจส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งแก้ไขได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่พอใจแล้ว ยังต้องไปทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านแทนเอาประโยชน์จากชาวบ้าน

การที่ ตชด.ได้ออกไปทำงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ทุรกันดารทำให้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพ การเจ็บไข้ได้ป่วย

มีเด็กในวัยเรียนจำนวนมากไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนไม่ได้ เพราะเป็นป่าเขาทุรกันดาร บางพื้นที่มีสู้รบกัน จึงเป็นที่มาการ ก่อตั้งโรงเรียน ตชด.ขึ้น

ลำพังการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย ทั้งในด้านสุขอนามัย การศึกษา และให้มีความพร้อมที่จะก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและประเทศ โดยต้องมีการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพในงานอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว และเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนเป็นคนมีคุณภาพของสังคม

เหตุผล ตชด.มีแนวคิดแบบนี้ เพราะ ตชด.มีจิตวิญญาณของความเป็น “ตำรวจอาชีพ”

ผู้บังคับบัญชาในอดีต จะเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนายเข้าถึงและเอาชนะจิตใจประชาชนให้ได้ ช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้าน ให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชน เพื่อให้ได้รับการศึกษา เมื่อเล่นกับเด็ก จะได้พ่อ แม่ ญาติพี่น้องเด็กๆ และให้การช่วยเหลือปัญหาต่างๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ตำรวจจะต้องปรับตัว ปรับวิธีการทำงาน การเข้าถึงจิตใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กๆ เยาวชน จนถึงคนเฒ่าคนแก่ให้ได้ปรับความคิดจากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้ให้ วิธีคิด วิธีการทำงานของตำรวจจะเปลี่ยนไป

ปรับทัศนคติว่า ทุกข์ของชาวบ้านคือทุกข์ของตำรวจเช่นกัน.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทบทเรียนน่าคิดตชด.ตำรวจอาชีพตำรวจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้