ข่าว
100 year

องคมนตรีจี้ปลุกศักดิ์ศรีความเป็นไทย

ทีมข่าวการศึกษา6 ส.ค. 2557 06:01 น.
SHARE

ขอบคุณภาพจาก : http://seminar.qlf.or.th/Archive/View/29

นำพระบรมราโชวาทมาดำเนินชีวิต กำจัดคนโกง-แก้ปัญหายากจน

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต” เนื่องในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการวิกฤติสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ว่า ประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปราชญ์หลายท่าน เรียกว่าเป็นความมืดมนของประเทศ เช่น การเมืองเน้นประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบ ประชาชนลุ่มหลงในวัตถุนิยมและบริโภคนิยม สื่อมวลชนมอมเมาคนดูในทางโลภโกรธหลง มีระบอบทุนนิยม เทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทยเชื่อและคิด สร้างมโนทัศน์ตามข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชน ไม่ได้เรียนรู้ความดีความชอบจากปู่ย่าตายาย เนื่องจากพูดกันไม่รู้เรื่อง ต่างพูดกับหน้าจอของตนเอง การก่อการร้าย โรคระบาดใหม่ วัฒนธรรมจากต่างชาติ ความรู้ใหม่ ต่างถาโถมเข้ามาในประเทศอย่างรวดเร็ว

ศ.นพ.เกษมกล่าวอีกว่า ประเทศไทยในช่วง 20-30 ปีหลัง เปลี่ยนแปลงไปมาก โครงสร้างประชากรมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นโยบายรวมทั้งจิตเวชผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจ เราละเลยการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนระบบการศึกษาที่ต้องทำงานกับชาวชนบทและทำให้ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนมีความรู้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ขณะที่โครงสร้างการเมืองไทย ที่ผ่านมาเราสร้างศัตรูจากการเมือง นักการเมืองจึงต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หัวใจสำคัญของนักการเมือง คือ ต้องมีความดี ความจริง ความงาม ไม่ใช่ความเท็จความหลอกลวง และเมื่อใดที่เรายกย่องคนดีและทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร ประเทศก็จะเจริญ

“เราทุกคนควรร่วมมือกัน ปลุกศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย สร้างกติกาใหม่ นำส่วนดีของวัฒนธรรมไทยที่ปู่ย่าตายายสะสมไว้มาใช้ ซึ่งถือเป็นแกนของสุขภาพจิตสำหรับสังคมไทย เพื่อกำจัดความมืด ได้แก่ ความจนกับความโกง โดย 1.ใช้คุณธรรมนำชีวิต 2.ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม 3.เคารพต่อกฎเกณฑ์และกฎหมาย 4.ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และ 5.ต้องขยัน ประหยัด มีน้ำใจ ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้จักข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้ว่าชั่วว่าเสื่อม ยึดมั่นทำแต่ความดี” ศ.นพ.เกษมกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษม วัฒนชัยองคมนตรีประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติปลุกศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยพระบรมราโชวาทการดำเนินชีวิต

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้