ข่าว

วิดีโอ

ล้อมคอกโอนเงิน-เอทีเอ็มล่มถี่ ธปท.สั่งรายงานข้อมูลคนทำไอที

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ธปท.ได้ออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่จ้างบริษัทจากภายนอกทำระบบไอที (IT Outsourcing) ทำงานให้รับทราบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมเพิ่มเติมตามมาตรฐานสากล โดยให้ยึดหลัก 2 ประการ คือ 1.การจ้างบริษัทใดทำ IT Outsourcing ต้องแจ้งให้ ธปท.ทราบก่อน ล่วงหน้าที่จะเริ่มใช้บริการอย่างน้อย 30 วัน โดยต้องแจ้งชื่อบริษัทที่จะจ้างและระบบไอทีที่จะจ้างทำด้วยว่าอยู่ในบริการใด และ 2.สถาบันการเงินต้องแจ้งประเภทการให้บริการที่จ้าง IT Outsourcing อื่นๆทั้งหมดให้ ธปท.รับทราบด้วย หากเกิดปัญหาระบบติดขัดหรือผิดปกติต้องแจ้งปัญหาแก่ ธปท.ทราบภายใน 24 ชั่วโมง เพราะแม้จะจ้างบริษัทจากภายนอกแต่ความรับผิดชอบทั้งหมดยังอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์

“ที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดในระบบไอทีของธนาคารพาณิชย์ เช่น ระบบเอทีเอ็ม และระบบการฝากถอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ธปท.จึงอยากรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น หากเกิดอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาให้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้แล้วในอนาคตก็อาจจะนำไปสู่การพิจารณาทบทวนการดำเนินการบางอย่างให้ดี โดยแบงก์ควรคำนึงถึงและมีการประเมินความเสี่ยง การหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก”.

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ธปท.ได้ออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่จ้างบริษัทจากภายนอกทำระบบไอที (IT Outsourcing)... 6 ส.ค. 2557 00:07 6 ส.ค. 2557 00:07 ไทยรัฐ