ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  บทบาทกรมอุทยานฯ

  ซี.126 ส.ค. 2557 05:01 น.
  SHARE

  จากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและนำไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างยาวนานนั้น

  ได้เคยเสนอแนวทางการจัดการแก้ปัญหาของฝ่าย กรมที่ดิน มาแล้ว คราวนี้จึงเป็นโอกาสของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในยุคที่มี นายนิพนธ์ โชติบาล เป็นอธิบดี แจ้งว่าได้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่ป่า เพื่อพี่น้องชาวไทยบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานร่วมปฏิบัติภารกิจมากกว่า 10 หน่วยงาน ดังนี้

  1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2.มณฑลทหารบกที่ 41 3.กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5.จังหวัดภูเก็ต 6.กรมที่ดิน 7.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 8.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 9.กองทัพเรือ 10.สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย 11.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  สามารถดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินจำนวน 379 แปลง เนื้อที่ 2,743 ไร่ ประกอบด้วย

  1.แปลงที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก และป่าเขาเมือง 46 แปลง เนื้อที่ 774 ไร่

  2.แปลงที่ดินที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตป่าสงวนแห่งชาติเดิมกับเขตอุทยานแห่งชาติ 54 แปลง เนื้อที่ 835 ไร่

  3.แปลงที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 279 แปลง เนื้อที่ 1,134 ไร่

  ทั้งนี้ แปลงที่ดินตามข้อ 1 และ 2 อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานรายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินทั้งหมด

  ส่วนแปลงที่ดินตามข้อ 3 อยู่ระหว่างการขอสารบบที่ดินรายแปลง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการได้มา และดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินตามขั้นตอน และระเบียบของกฎหมายต่อไป

  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาบุกรุกยึดถือครอบครองออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จึงเป็นกรณีตัวอย่างของการประสานงานกันแก้ปัญหา แทนที่จะโยนกลองกันไปมาหาคนรับผิดชอบไม่ได้

  รวมทั้งการบริหารราชการในการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ทำให้สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมได้อย่างเป็นอย่างดี.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12บทบาทกรมอุทยานครอบครองเอกสารสิทธิที่ดินภูเก็ตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้