ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ลดดอกเบี้ย...ช่วยชาวนา

  ดอกสะแบง6 ส.ค. 2557 05:01 น.
  SHARE

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...ดำเนินการ ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ข่าวนี้ได้ สร้างความวิตกแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นอย่างยิ่ง...!!

  อย่างไรก็แล้วแต่... คสช.เองก็มิได้เฉดทิ้งเลยทีเดียว ยังบรรเทาความเดือดร้อนโดยมอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ในปีการผลิต 2557/58 ในรูปแบบอื่นๆขึ้นมาทดแทน....

  ซึ่ง...ก็มีหลายปัจจัย อาทิ ให้มีแหล่งเงินกู้เพื่อการผลิตในฤดูการผลิตใหม่ พัฒนาและสร้างศักยภาพระบบการผลิตให้ต้นทุนต่ำเพื่อสร้างส่วนต่างกับการตลาด เพื่อให้มีรายได้คงเหลือสูงเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน...อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการ “คืนความสุข” ให้กับภาคการเกษตร

  กรมส่งเสริมสหกรณ์...รู้สึกจะเป็นเสือปืนไวต่อแผนและแนวนโยบาย จึงจับประเด็นของ เม็ดเงินการลงทุน เป็นการนำร่อง โดยเสนอเงื่อนไข ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์หรือและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปีของปีการผลิต 2557/58

  ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า...แผนปฏิบัติการนี้จะส่งผลให้เกษตรกรมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และเพื่อการผลิตในฤดูการผลิตต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3.57 ล้านราย...

  ตามเป้าหมายนี้...ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอาชีพทำนา 1 ล้านราย ลูกค้า ธ.ก.ส. 2 ล้านราย (กู้เพื่อทำนาได้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท) ที่เหลือ 5.7 แสนราย เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยการชดเชยดอกเบี้ยอัตรา 3% ต่อปี... โดยให้เบิกจ่ายจาก ธ.ก.ส.

  คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต 2557/58

  และ...การขอรับการเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือลักษณะเดียวกันของธนาคารหรือหน่วยงานภาคราชการอื่นๆ

  ระยะเวลาในการลดดอกเบี้ยมีกำหนด 6 เดือน โดยสัญญากู้เงินทุนเพื่อการทำนา ผู้กู้ดำเนินการขอเบิกชดเชยจาก ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเอกสารด้านบัญชีรายชื่อ เอกสารต่างๆ รวมถึงจำนวนเงินกู้แก่ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จักต้องเปิดบัญชีธนาคารกับ ธ.ก.ส.ด้วย

  ที่ให้ ระยะเวลาเพียงครึ่งปี หรือ 6 เดือน เพราะเป็นคาบเวลาพอเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกินมากนัก ทันต่อฤดูกาล เกษตรกรสามารถ นำผลผลิตเข้าสู่ตลาดนำเงินมาชดใช้ตามกำหนด ไม่ต้องเป็นหนี้ยาวนาน...ซึ่งต้อง จ่ายค่าดอกเบี้ยให้สิ้นเปลือง โดยใช่เหตุ...!!

  ดอกสะแบง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชยกเลิกโครงการจำนำข้าวลดดอกเบี้ยชาวนาจุมพล สงวนสินอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้