ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจการเมืองคือปัญหา

โดย

ถึงแม้หัวหน้า คสช.จะได้ประกาศ เชิญชวนให้คนไทยทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศ เริ่มตั้งแต่การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่สองพรรคใหญ่ คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ต่างปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก สปช. ขอเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา เพราะเกรงข้อครหานักการเมืองเขียนกฎหมายเพื่อตนเอง

สปช.มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ คือ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปในด้านต่างๆ เช่น การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น จึงน่าเสียดายถ้าพรรคการเมืองจะไม่เข้าร่วม เพราะการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และพรรคการเมืองเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การเมืองมากที่สุด จึงน่าจะรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขดีที่สุด

แต่ในการปฏิรูปประเทศรอบใหม่ ในขณะนี้ กลุ่ม กปปส. ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นมา ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะไม่ให้นักการเมืองมีส่วนร่วม ทั้งๆที่ผู้นำ กปปส. เป็นนักการเมืองเต็มตัว อยู่ในวงการเมืองมา หลายทศวรรษ แต่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงไม่ อยากให้นักการเมืองเข้าร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูป การเมือง

เคยมีตัวอย่างการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งถือว่าเป็นฉบับปฏิรูปการเมืองครั้งแรก ก็ไม่ให้นักการเมืองมีส่วนร่วม แต่ให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ประชาชนลงประชามติ ส่วนนักการเมืองแค่ให้ลงมติเห็นชอบหรือไม่ แต่ห้ามแก้ไข

เชื่อว่าการปฏิรูปส่วนที่หินที่สุด ทำได้ยากที่สุด คือ การปฏิรูปการเมือง การขจัดระบบ “ธุรกิจการเมือง” ให้สิ้นซาก เพราะระบบที่ถือว่าการเมืองคือการลงทุน เป็นต้นตอของปัญหามากมาย ทำให้ระบบพรรคการเมืองเป็นพรรคนายทุน ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อตัว ส.ส. ซื้อเสียงประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ และใช้อำนาจเพื่อถอนทุนคืน

การเมืองจึงเป็นต้นตอสำคัญ ของการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในวงการเมืองและราชการ ผลการสำรวจความเห็นประชาชนหลายครั้ง ยืนยันตรงกันว่าต้นตอสำคัญที่สุดของการฉ้อราษฎร์บังหลวง คือนักการเมือง เนื่องจากระบบธุรกิจการเมืองทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เงินเอกอัครมหาศาล เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจจึงต้องสะสมทุน

เป็นการสะสมทุนเพื่อซื้ออำนาจในรอบต่อๆ ไปด้วยการทุจริตจากโครงการต่างๆของรัฐ กลายเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่ไม่มีวันจบสิ้น เงินอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่เงินอาจจะเป็นตัวการบ่อนทำลายการเมือง ไม่ให้เป็นประชาธิปไตย เป็นได้แค่การเลือกตั้ง.

5 ส.ค. 2557 08:43 5 ส.ค. 2557 08:43 ไทยรัฐ