king10
Thairath Logo
กีฬา

ยูนิเซฟห่วงสูญเสียชีวิตเด็กไร้เดียงสา เรียกร้องยุติความรุนแรงในฉนวนกาซา

Share :
line-share-logo

ถามความหวังของสังคมคืออะไร ถ้าผู้ใหญ่ไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กได้...

"เด็กเหล่านี้ยังมีความหวังอะไรเหลืออยู่ แล้วความหวังของสังคมคืออะไร ถ้าผู้ใหญ่ไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กได้ และเด็กๆ กำลังเรียนรู้อะไรอยู่ในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่" ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ล่าสุดของ นายแอนโทนี่ เลค ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ เกี่ยวกับความรุนแรงในฉนวนกาซา ซึ่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตี ก่อนที่จะต้องสูญเสียชีวิตของเด็กผู้ไร้เดียงสามากไปกว่านี้

อ่านแถลงการณ์เต็มได้ที่ http://uni.cf/1prQd26

บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กในฉนวนกาซา http://bit.ly/1nnyMQR 

อ่านเพิ่มเติม...
ยูนิเซฟเด็กไร้เดียงสาเรียกร้องยุติความรุนแรงคุ้มครองเด็กผู้ใหญ่สูญเสียฉนวนกาซา