วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วธ.เตรียมจัด '12 บทเพลง' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

วธ.เตรียมจัด '12 บทเพลง' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

  • Share:

วธ.จัดกิจกรรม-เสนอ 12 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557...

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.57 ที่โรงละครแห่งชาติ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวปาฐกถาเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน พระองค์ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกรทุกภูมิภาคอย่างไม่ย่อท้อ แม้ในถิ่นทุรกันดาร ทรงรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ดังปรากฏเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆ โดยด้านการศาสนา ได้ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนา และเสด็จพระราชดำเนินไปศาสนสถานต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพระสงฆ์และผู้นำศาสนา ด้วยความห่วงใยโดยตลอด โดยกิจกรรมที่กรมการศาสนา (ศน.) จัดขึ้น จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนับเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนในชาติเกิดความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเกิดสันติสุขขึ้นในสังคม และประเทศชาติต่อไป

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ศน. ได้นำมิติศาสนาทั้ง 5 ศาสนา มาเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ โดยเชื่อมโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกล่อมเกลาจิตใจประชาชน เกิดความรักความปรองดองขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม องคมนตรี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ วิธีการนำมิติศาสนาวัฒนธรรมมาเสริมสร้างความปรองดองให้แก่คนในชาติและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน

นายอภินันท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วธ. ยังได้จัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสร้างความปรองดองให้คนในชาติ ด้วยการนำเพลงรักชาติที่มีอยู่เดิมมาบันทึกเสียงใหม่ โดยใช้นักร้องยอดนิยม จำนวน 12 เพลง ได้แก่ เพลงสมเด็จ, เพลงอัคราภิรักษ์, เพลงค่าน้ำนม, เพลงแม่ของแผ่นดิน , เพลงแม่, เพลงเรารักแม่, เพลงเด็กบ้านนอก, เพลงแม่ของคนไทย, เพลงสายใยแผ่นดิน, เพลงด้วยสุดใจ, เพลงใครหนอ และเพลงอิ่มอุ่น พร้อมจัดทำเป็นซีดีจำนวน 2,000 ชุด มอบให้สถาบันการศึกษา บุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ฟังตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้