ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทบ.เดินหน้างานมั่นคง หนุน คสช.รณรงค์ “12 ค่านิยมหลักคนไทย”

  ไทยรัฐออนไลน์4 ส.ค. 2557 23:58 น.
  SHARE

  ทบ.เดินหน้างานมั่นคง สนับสนุน คสช.รณรงค์ “12 ค่านิยมหลักของคนไทย” เดินหน้าตั้งศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-โครงการปลูกป่าอาเซียน ในพื้นที่ชายแดน

  วันที่ 4 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ครั้งที่ 7/2557 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมว่า ผบ.ทบ. มอบให้ทุกหน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว ยึดถือและปฏิบัติตามหลักค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่หัวหน้า คสช. ประกาศไว้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ให้กับสังคมไทย

  นอกจากนี้ ในทุกกิจกรรมที่หน่วยทหารของกองทัพบก เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การฝึกอบรมในหน่วยทหาร การส่งทหารเป็นวิทยากร จะรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความเชื่อมโยงขององค์กรหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทั้ง 5 องค์กร ให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบในโอกาสที่เหมาะสม ที่สำคัญ ผบ.ทบ.มีนโยบายให้หน่วยทหารจนถึงระดับกองพันสนับสนุนกำลังพล ให้เป็นกำลังพลต้นแบบที่มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และให้รณรงค์ขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ ในโอกาสที่มีการจัดกิจกรรม การประชุมร่วม หรือการประสานสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน

  นอกจากนี้ ให้สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ไว้ในหลักสูตรทางทหาร เพื่อให้ผู้รับการศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อ รวมทั้งการใช้สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ในเครือกองทัพบก รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างกว้างขวางด้วย

  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งการผลิตเพื่อใช้และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความยั่งยืน โดยเร่งให้ดำเนินการตั้ง “ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์” ในค่ายทหาร ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ขอให้เดินหน้าโครงการปลูกป่าอาเซียน ในพื้นที่ชายแดน ด้วยการปลูกไม้ประจำถิ่น เชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำมาซึ่งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ทบ.งานมั่นคงสนับสนุนคสช.รณรงค์12 ค่านิยมหลักของคนไทยเดินหน้าโครงการปลูกป่าอาเซียนพื้นที่ชายแดนศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้