ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าโปรยเมล็ดพันธุ์พืชฯ ทางอากาศ กู้ผืนป่าไทย (ชมคลิป)

กระทรวงเกษตรฯ สนองพระราชเสาวนีย์ รุกปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชฯ เฉลิมพระเกียรติ ทางอากาศ หวังกู้วิกฤติป่าไม้ถูกทำลายและสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมนำร่องบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการ "โปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" ณ สนามบิน จ.นครสวรรค์ ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรฯ มณฑลทหารบกที่ 31 กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์และประชาชนในเขต จ.นครสวรรค์ และใกล้เคียงว่า จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงแสดงความห่วงใยปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยการเร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนให้เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภคเป็นการเร่งด่วน

กระทรวงเกษตรฯ จึงมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำโครงการ "โปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ" เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสร้างฝืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้น เพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำและเป็นต้นทุนความชื้นสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงอีกทางหนึ่งด้วย โดยอาศัยภารกิจของกรมฝนหลวงฯ ที่ต้องออกปฏิบัติการฝนหลวงเป็นประจำอยู่แล้ว นำเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมโปรยลงมายังพื้นที่เป้าหมาย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-30 กันยายน

ด้าน นายสุระสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเตรียมการโปรยทางอากาศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน โดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช บริเวณพื้นที่ผืนป่าและพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ซึ่งระยะแรกจะโปรยในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาไทรงาม เทือกเขาค้อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลผลการโปรยเมล็ดพันธุ์ในแต่ละวัน และจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่อไป ส่วนเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้โปรย จะเน้นเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดที่เหมาะสมเป็นพันธุ์เบิก นำพันธุ์ไม้บำรุงดิน พันธุ์ไม้พืชอาหารสัตว์ อาทิ เมล็ดสัก เมล็ดมะค่าโมง เมล็ดมะค่าแต้ เมล็ดมะกอกป่า เมล็ดมะม่วง ไผ่ซาง จามจุรีประดู่ (ตีปีก) พฤกษ์ มะค่าโมง สัก ยมหิน โมก เป็นต้น

กระทรวงเกษตรฯ สนองพระราชเสาวนีย์ รุกปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชฯ เฉลิมพระเกียรติ ทางอากาศ หวังกู้วิกฤติป่าไม้ถูกทำลายและสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมนำร่องบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง... 4 ส.ค. 2557 15:07 4 ส.ค. 2557 16:16 ไทยรัฐ