วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาพันธ์ครูฯวอน คสช.เร่งตั้งกรรมการฯค้านเลือกใหม่อีก

สมาพันธ์ครูฯวอน คสช.เร่งตั้งกรรมการฯค้านเลือกใหม่อีก

  • Share:

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยวอน คสช.เร่งตั้ง ก.ค.ศ.ใหม่ เร่งบริหารงานสำหรับข้าราชการครูเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ค้านเลือกตั้งและแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใหม่อีก...

นายประวิทย์ บึงไสย์ เลขาธิการสมาพันธสมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หมดวาระตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนครูในสัดส่วนต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ยังคงเหลือเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 คนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเท่านั้น บัดนี้ ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสภานิติบัญญัติ (สนช.) แล้ว จึงขอให้ คสช. ได้เร่งรัดการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มี ก.ค.ศ. ใหม่มาเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นการสนับสนุนนโยบายคืนความสุขของ คสช. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

"เครือข่ายองค์กรครู 4 ภูมิภาค เคยเสนอ คสช.เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 หลังทราบว่ามีความพยายามของบางคนต้องการให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เร่งรัดการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดย ก.ค.ศ.รักษาการ เราก็ห่วงใยการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ซึ่งกฎหมายให้อำนาจ ก.ค.ศ. เป็นผู้แต่งตั้งก็ควรเป็น ก.ค.ศ. ใหม่ไม่ควรเป็น ก.ค.ศ. รักษาการประกอบกับกฎหมายก็กำหนดว่า หากยังไม่มี อ.ก.ค.ศ. ใหม่ก็ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่หมดวาระปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะตั้ง อ.ก.ค.ศ.ใหม่ เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. ดังนั้น ส.ค.ท. จึงไม่เห็นด้วยกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่จะให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย ก.ค.ศ. รักษาการ และจะนำเสนอหัวหน้าฝ่ายจิตวิทยาสังคม คสช. ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้" เลขาธิการ ส.ค.ท. กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้