ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'สหภาพพยาบาล'ขอความเป็นธรรมชี้'งานหนัก-เงินน้อย'

  ไทยรัฐออนไลน์4 ส.ค. 2557 11:17 น.
  SHARE

  "สหภาพพยาบาล" แถลงการณ์ ขอความเป็นธรรม ชี้ทำงานหนัก ค่าตอบแทนน้อย สวัสดิการต่ำ เรียกร้องเพิ่มสิทธิ์ให้บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง...

  สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องสิทธิ์ของพยาบาล โดยระบุว่ามาจากสถานการณ์ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไม่มีความเป็นธรรม ทำงานหนัก ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม เสี่ยงเจ็บป่วยจากการทำงานและเสียชีวิต ทั้งยังต้องทำหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรม อาทิเช่น บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้เป็นธรรม ปรับค่าตอบแทนการอยู่เวร ส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มสวัสดิการ และเพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดได้ในทุกระดับ มีใจความรายละเอียดดังนี้

  แถลงการณ์สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557
  เรื่อง การเรียกร้องสิทธิ์ของพยาบาล         

  จากสถานการณ์ที่พยาบาลยังขาดเสรีภาพและความเป็นธรรม ทำงานหนัก เสี่ยง ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม เจ็บป่วยจากการทำงาน เสียชีวิต บาดเจ็บในขณะส่งต่อผู้ป่วย เงินเดือนน้อย การทำงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและกฎหมายแรงงาน อยู่เวร On call แบบไร้ค่าตอบแทน ทำหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น เกิดเหตุฉุกเฉินที่ขาดระบบช่วยเหลือ พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลคนชายขอบของสังคมและวิชาชีพ โอกาสในการพัฒนาวิชาการน้อย ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพไม่ได้รับความเป็นธรรม จบปริญญาโท เอก เป็น APN ( Advanced Practice Nurse ) แต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม จากเหตุปัญหาดังกล่าว สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย (Nursing Union of Thailand, NOUT) จึงได้ร่วมประชุมปรึกษา หารือเรียกร้องขอความเป็นธรรม ดังนี้

  1. การบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
  1.1 ให้มีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการทุกตำแหน่ง
  1.2  ให้มีการบรรจุพยาบาล หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคคลที่มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลวิชาชีพ

  2. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
  2.1 ปรับระดับเงินเดือนให้มีความเป็นธรรม เทียบเท่ากับสายงานในกระทรวงอื่นๆ
  2.2 วิชาชีพพยาบาลควรได้รับค่าวิชาชีพ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน  เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่ากับข้าราชการกลุ่มวิชาชีพอื่น เช่น ข้าราชการครู ตำรวจ ข้าราชการศาลปกครองฯ
  2.3 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพขาดแคลน ต้องได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ กรณีไม่ประกอบวิชาชีพส่วนตัวนอกเวลาราชการ เช่นเดียวกับแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร
  2.4 ปรับระดับเงินค่าตอบแทนเวรผลัดบ่าย-ดึก
  2.5 ปรับระดับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT)
  2.6  ปรับระดับค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้
  2.6.1 ค่าตอบแทนการส่งต่อผู้ป่วย เป็นภาระงานที่มีความเสี่ยงสูง  
  2.6.2 ค่าตอบแทนการออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่บริการ เป็นงานที่ยาก ซับซ้อน และเสี่ยงภัยจากภายนอก
  2.6.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากผู้รับบริการ
  2.6.4  ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าปกติ
  2.6.5 กรณีถูกเรียกขึ้นปฏิบัติงานเวรเสริม วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายค่าตอบแทน 2 เท่า
  2.6.6 การอยู่เวร on call กรณีไม่ถูกเรียกมาปฏิบัติงานควรได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการอยู่เวรปกติ

  3. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  3.1 ให้ใช้ระบบเงินเดือนแบบแท่งที่ไม่มีเพดาน ให้ประเมินผลงานเพื่อปรับตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ได้ทุกตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการครู เงินเดือนลื่นไหลทุกระดับ
  3.2 การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาเอกทางสายการพยาบาล, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced  Practice Nurse: APN) ต้องมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าอื่นๆ ที่เพิ่มจากเดิม

  4. สวัสดิการในการทำงาน/สิทธิมนุษยชน : เช่น
  4.1 เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น การไปส่งต่อผู้ป่วย ถูกทำร้าย การติดโรคจากการทำงาน ฯลฯ ต้องได้รับการดูแลและจ่ายค่าชดเชยที่คุ้มค่า
  4.2 มีกองทุนสวัสดิการ เมื่อเกษียณอายุ เสียชีวิต
  4.3 ให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย การขึ้นเวรบ่าย ดึกให้กับพยาบาล

  5.ปรับโครงสร้าง
  5.1 ปรับโครงสร้างให้พยาบาลสามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 
  5.2 ทำงานตรงตามหน้าที่ ไม่ใช้ผิดประเภท และไม่ Overload
  5.3 เพิ่มบุคลากรทางการพยาบาลหลายระดับ (staff-mix) เพื่อรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน

  จาก คณะกรรมการสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สหภาพพยาบาลพยาบาลแถลงการณ์บรรจุข้าราชการค่าตอบแทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 03:53 น.