วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บอร์ดรถไฟอนุมัติต่อแอร์พอร์ตลิงก์จากพญาไทไปดอนเมือง เผยเวนคืนที่ดินบ้านราชวิถี

บอร์ดรถไฟอนุมัติต่อแอร์พอร์ตลิงก์จากพญาไทไปดอนเมือง เผยเวนคืนที่ดินบ้านราชวิถี

  • Share:

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ด รฟท. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง (โครงการแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายดอนเมือง-พญาไท) ระยะทาง 21.8 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 28,253.81 ล้านบาท โดยให้ รฟท.ทบทวนวงเงินค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากได้ประเมินค่าก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2552 พร้อมกับนำเสนอการลงทุนในส่วนของตัวรถไฟฟ้าพร้อมกันด้วย โดยให้นำเสนอที่ประชุมบอร์ดอีกครั้ง เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่าฯ รฟท.กล่าวว่า บอร์ดได้มอบหมายให้ รฟท.ทบทวนวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาใหม่ และปรับปรุงแผนลงทุนในส่วนของตัวรถไฟฟ้าใหม่ และนำเสนอบอร์ดขออนุมัติ ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟท.อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทำให้ต้องเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้งานทั้ง 2 โครงการมีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะสถานีกลางบางซื่อที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้

ทั้งนี้ โครงการแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายเชื่อมโยงระหว่างสนามบินดอนเมือง-สถานีมักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จแล้ว โดยมีค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 28,253.81 ล้านบาท ระยะทางรวม 21.8 กม. เป็นทางวิ่งยกระดับประมาณ 18.3 กม. เป็นทางวิ่งใต้ดินประมาณ 3.5 กม. แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1.ช่วงพญาไท-บางซื่อ 2.ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง โดยตลอดแนวสายทางจะมีการเวนคืนพื้นที่จำนวน 25 แปลง โดยเป็นที่ดินของรัฐ 4 แปลง (พื้นที่ของกรมทางหลวงและบ้านราชวิถี) และเอกชน 21 แปลง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้