วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
I stay here by choice.

I stay here by choice.

  • Share:

สิ่งที่เราเลือก ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาหาร สามีภรรยา ฯลฯ ฝรั่งใช้ choice ชอย ทั้งหมด เป็นคำนามก็ได้ เป็น adjective ก็ได้ เป็น adverb ก็เพียงเติม-ly เป็น choicely เป็นคำนามก็ choiceness ชอยซ-นิซ หลังจากเลือกตั้งผู้ว่าราชการของเมืองหลวงแห่งหนึ่งไปแล้ว ก็มีคนเริ่มพูดว่า The people of this capital city are beginning to regret their choice. แปลตรงตัวก็คือ ประชาชนของเมืองหลวงแห่งนี้เริ่มเสียใจในคนที่ตัวเองเลือก (ไปเป็นผู้ว่าราชการ)

Choice เป็นศัพท์ในตระกูลเดียวกันกับ choose ชูส ที่หมายถึง เลือก ซึ่งช่อง 2 และ 3 ของกริยานี้ก็คือ chose, chosen เป็นคำนามก็ chooser เป็น adjective ก็ choosy หรือ choosey อย่าง ลูกค้าที่ช่างเลือก เราก็ใช้คำว่า a choosy customer

Choose ยังสื่อถึง สมัครใจ ได้อีกด้วย If you choose to go, I won't prevent you. ถ้าเธอเลือกที่จะไป ผมก็จะไม่ขัดขวางเธอแล้วนะ a man of my choice ผู้ชายที่ดิฉันเลือก a woman of his choice ผู้หญิงที่เขาเลือก

ตามแต่ใจสมัคร ฝรั่งมักจะใช้คำว่า at choice ผมมีรถยนต์ 2 คัน ให้เพื่อนยืม และบอกกับเพื่อนว่า You can have either of them at choice. คุณจะเอาคันไหนก็ได้ตามแต่ที่คุณเลือก คำว่า choice นี่ ถ้าฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆ ท่านก็จะได้ภาษาที่สวยขึ้นครับ I must go, not of choice. ดิฉันจำเป็นต้องไป ไม่ใช่เลือกไป เห็นไหมครับ not of choice สั้นๆ แต่เพราะครับ

ตำรวจพังประตูบ้านเข้าไป กะเข้าไปช่วยฝรั่งสาวคนสวย แต่พอเจอหน้าหล่อน เธอกลับพูดว่า I stay here by choice. ดิฉันอยู่ที่นี่ด้วยความสมัครใจนะคะ.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้