ไลฟ์สไตล์
100 year

สนช.พลเรือน

ซี.12
4 ส.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ออกมาตามความคาดหมายคือ การคัดเลือกคนที่ไว้ใจได้เข้ามาเป็นหลักประกันเสียงข้างมากเอาไว้ก่อน

จึงไม่น่าแปลกใจที่มีรายชื่อของคนมีสีมียศมากมายเต็มไปหมด

ข่าวแนะนำ

ในส่วนของ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน นั้นน้อยเสียจนนับหัวได้ไม่เกินมือสิบนิ้ว ที่เห็นๆกันอยู่ก็มี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการรักษาราชการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

แม้แต่ตำแหน่งสำคัญในราชการพลเรือนอีก 2 ตำแหน่งคือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ก็ไม่ได้รับการพิจารณา

นั่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงในราชการพลเรือน แต่น่าแปลกใจที่ว่าทั้ง ปลัดกระทรวง และ อธิบดี ในปัจจุบันไม่มีผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเลย

กลับมามีเซอร์ไพรส์ที่ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแทบจะเป็นคนเดียวในระดับ 10 เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่มี ผู้ตรวจราชการกระทรวง คนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยคือ นายวิทยา ฉายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกนั้นเป็น ข้าราชการบำนาญ อย่างเช่น นายสมพล เกียรติ-ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวันชัย ศารทูลทัต อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิระชัย โชติรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายสมพล พันธุ์มณี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ. นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน นางอรจิต สิงคาลวณิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสถิตย์ สวินทร อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ นายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นายชาญวิทย์ วสยางกูร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอดีตที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย นายธำรง ทัศนาญชลี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นี่เป็นสัดส่วนของข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งในอดีตและปัจจุบัน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12สนชพลเรือน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:46 น.