วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลือกประธาน สนช. 8 ส.ค.

เลือกประธาน สนช. 8 ส.ค.

  • Share:

เลขาฯ สนช. นัดสมาชิก สนช. ประชุมเลือกประธานและรองประธาน ในวันที่ 8 ส.ค.57...

ล่าสุด วันนี้ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. มีหนังสือถึง สนช. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม สนช. พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในรัฐพิธีเปิดประชุม สนช. วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 15 นาฬิกา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต จึงขอเชิญสมาชิก สนช. ไปร่วมรัฐพิธีเปิดประชุม สนช. โดยเข้าประจำการก่อนเวลา 14 นาฬิกา

ทั้งนี้ เลขาธิการ สนช. มีหนังสือถึงสมาชิก สนช. เข้าร่วมประชุม สนช.ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที ณ ตึกรัฐสภา โดยมีวาระการประชุม สนช. เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เรียกประชุม สนช. /รับทราบพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง สนช. /เรื่อง สมาชิก สนช.ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ / พร้อมกันนี้ ยังมีวาระเลือกประธาน สนช. และรองประธาน สนช.ด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้