คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 101/2557 เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 101/2557 เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด

  ไทยรัฐออนไลน์

   21 ก.ค. 2557 23:15 น.

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ 


   เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด

   ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะรักษาความมสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
   ข้อ ๑ ให้แต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการัจดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด ประกอบด้วย

   (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น หัวหน้าชุดตรวจ
   (๒) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) เป็นรองหัวหน้าชุดตรวจ
   (๓) ปลัดจังหวัด เป็นรองหัวหน้าชุดตรวจ
   (๔) ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นชุดตรวจ
   (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เป็นชุดตรวจ
   (๖) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๗) ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๘) ประมงจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๙) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๐)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๑) พาณิชย์จังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๒) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๓) อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นชุดตรวจ
   (๑๕) จัดหางานจังหวัด เป็นชุดตรวจและเลขานุการ
   (๑๖) แรงงานจังหวัด เป็นชุดตรวจและผู้ช่วยเลขานุการ

   ข้อ ๒ ให้ชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) ติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กภายในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
   (๒) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในเขตจังหวัด
   (๓) รายงานผลการดำเนินงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโญบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์มอบหมาย

   ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายในเขตจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดตามที่ได้รับการร้องขอ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:33 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์