วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมศิลป์แสดง'นาฏศิลป์-ดนตรี'พิเศษชมฟรี!วันแม่

กรมศิลป์แสดง'นาฏศิลป์-ดนตรี'พิเศษชมฟรี!วันแม่

  • Share:

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกเชิญชมการแสดง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม สำหรับวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคมชมฟรีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ...

นายวิรัตน์ คำแข็งขวา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก เปิดเผยว่า สำนักสังคีต กรมศิลปากร กำหนดจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ประกอบด้วยชุดการแสดงดังนี้ รำถวายพระพร 82 พรรษา พระราชินีศรีชาติไทย ละครชาดกเรื่อง พระเวสสันดร ตอนแม่มัทรีของชาลีกัณหา โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดแม่เกาสุริยาของพระราม การบรรเลงและการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ แสดงการฟ้อนขันดอก ฟ้อนกิงกะหรา ฟ้อนผาง ภาคกลางการแสดงต่อสู้พลอง ไม้สั้น ภาคใต้ ตาลีกีปัสออกยอเก็ต ภาคอีสาน รำภูไท รำไทภูเขา และเซิ้งกะโป๋

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา (ชมฟรีตามโครงการพาแม่ดูโขน ละคร ดนตรี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ)

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกอสุรา ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3553 5116.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้