ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เสียงนอกสภา ถ่วงดุล สนช.

  ทีมการเมือง3 ส.ค. 2557 05:00 น.
  SHARE

  จับตาสภานิติบัญญัติ “ยุคกองทัพ” คุมเบ็ดเสร็จ

  ปรากฏการณ์ “เจนี่” แผ่ปกคลุมประเทศไทย

  เรื่องฮอตๆนอกจอของดาราสาวยอดนิยมกับนักการเมืองหนุ่มใหญ่คนดังที่ยิ่งกว่าหนังหรือละคร สะกดผู้คนในสังคมให้ติดตามตอนต่อไปอยู่หลายวัน

  ยึดพื้นที่ข่าวแทบทุกสื่อ

  เบียดกระแสอื่นตกขอบหมด

  และนั่นก็ช่วยทางอ้อมในการผ่อนกระแสการเมืองให้ลดโทนลงไป ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างการเดินตามโปรแกรมโรดแม็ปขั้น 2 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

  ต่อเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

  จุดเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระบวนการแชร์อำนาจ

  ตามโปรแกรมแรกเลยก็คือการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 220 คน

  อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น คสช.ได้ทำการแต่งตั้ง สนช. แค่ 200 คน ตามเหตุผลเผื่อเหลือเผื่อขาดสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

  ท่ามกลางกระแสความเคลื่อนไหวเบื้องหลังที่มีการวิ่งเต้นกันฝุ่นตลบ

  แบ่งโควตากันยังไงก็ยังไม่ลงล็อก จน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องชิงปิดบัญชี ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ

  หลบพวกยื่นโพยแทรกโผ

  ลุ้นกันหยดสุดท้าย

  แต่ทั้งหมดทั้งปวง ไม่ว่าจะวิ่งเต้น เบียดโควตากันยังไง สุดท้ายตามเงื่อนไขที่บังคับตามฟอร์ม

  คสช.ต้องครองเสียงข้างมากเกินครึ่งสภา เพื่อรับประกันความแน่นอนใน สนช.ต่อการเดินไปตามธงเป้าหมายของคณะผู้ถืออำนาจพิเศษ

  ปฏิเสธไม่ได้กับภาพ “สภาท็อปบูต”

  ตามรูปการณ์ที่ทหารต้องตบเท้ายึดที่นั่งใน สนช. ตามสัดส่วนโควตาที่แบ่งเป็นส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  รวมตัวเลขแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 100 คน

  ยังไม่นับตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็น สนช.ตามสัดส่วนหน่วยงาน

  เป็นอีกส่วนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล คสช.ตามสถานะ

  สรุปกุมเสียงเบ็ดเสร็จ

  กดปุ่มซ้ายหันขวาหันได้

  ซึ่งนั่นก็เอื้อต่อสถานการณ์ “การใช้อำนาจพิเศษ” ในการดำเนินการผ่านสภานิติบัญญัติ ตามอำนาจหน้าที่ของ สนช.ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

  มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ

  ให้สภานิติบัญญัติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา

  และขยายความเพิ่มเติมโดยนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช.ด้านกฎหมาย ระบุว่า สนช.มีอำนาจหน้าที่สำคัญ 4 ประการ

  ประกอบด้วย การออกกฎหมายเหมือนกับ ส.ส.และ ส.ว. รวมถึงการอนุมัติพระราชกำหนดที่รัฐบาลจำเป็นต้องออก

  เร่งด่วน หรืออำนาจให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาและหนังสือสำคัญที่รัฐบาลทำกับต่างประเทศ

  อำนาจหน้าที่ประการที่สองของ สนช.คือ การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรี ส่วนจะเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก สุดแต่สภาฯจะพิจารณาเองไม่มีข้อกีดกันหรือจำกัด

  อำนาจที่สาม คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการทำงานของรัฐบาล โดยจำกัดเพียงการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี รวมถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อซักฟอก ถ้ามีปัญหาสงสัยในการทำงานอาจเชิญรัฐบาลมาสอบถาม หรือที่เรียกว่าอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ

  อำนาจที่สี่ คือการให้ความเห็นชอบบางเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องมาที่สภา เช่นการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง เช่น อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ

  ภารกิจครอบคลุมวงกว้าง

  โดยผลผูกพันกระบวนการใช้อำนาจที่โยงไปหลายส่วน

  งานนี้เมื่อ คสช.กุมเสียง สนช.ส่วนใหญ่ไว้ได้แทบจะทั้งหมด นั่นก็หมายถึงความสะดวกรวดเร็วในการเดินเกมอำนาจตามโรดแม็ปที่วางไว้

  แต่แน่นอน ในจุดดีก็ต้องมีจุดด้อย

  มีทั้งด้านของการให้ประโยชน์และด้านของการให้โทษ

  เพราะภายใต้ความเบ็ดเสร็จในการกุมสภาพเสียงส่วนใหญ่ใน สนช.ไว้ คสช.สามารถกดปุ่มซ้ายหันขวาหันได้แบบอัตโนมัติ ล็อกคิวได้ตามสะดวก

  มันก็ “ล่อแหลม” ต่อกระบวนการทางนิติบัญญัติ

  เพราะนั่นก็ถือว่า “เข้าทาง” กลุ่มผลประโยชน์แฝงที่จ้องใช้ช่องทางอำนาจพิเศษผ่าน สนช.ในยุคกองทัพกุมสภาพเบ็ดเสร็จ ในการผ่านกฎหมายหรือกระบวนการที่ส่งผลได้ผลเสียในสภา

  เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มตัวเองและพวกพ้อง

  ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีต่างๆ หรือการยกเลิกกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยส่วนรวม เป็นต้น

  ถ้ามีคนในขุมอำนาจ คสช.เอาด้วย ก็กดปุ่มเดินหน้าได้เลย

  ไม่ต้องออกแรงยื้อยุดฉุดกระชาก ขั้นตอนมากเหมือนสภาที่มาจากการเลือกตั้งในภาวะปกติ

  นี่แหละที่อันตราย และต้องติงกันด้วยความห่วงใย

  เพราะหนังตัวอย่างที่เพิ่งพ้นผ่านไปหมาดๆ ประวัติศาสตร์มีให้ศึกษา

  กับปรากฏการณ์อดีตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับคะแนนนิยมสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียง ส.ส.เกินครึ่งสภา

  รวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลเกินค่อนสภา

  เป็นรัฐบาลที่ได้รับฉันทมติจากประชาชนให้มาบริหารประเทศ เทเสียงให้ท่วมท้น เพื่อความสะดวกในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

  บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  แต่เอาเข้าจริง กลับไม่ได้ทำตามเป้าประสงค์ของประชาชนแต่อย่างใด

  ตามรูปการณ์ที่แสดงให้ผู้คนในสังคมจับไต๋ได้ว่า รัฐบาลใช้อำนาจมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามเป้าหมายในเกมอำนาจ

  หวังเอาชนะคะคานกันทางการเมืองมากกว่า

  หนักเข้าก็ถูกมองเป็นเผด็จการรัฐสภา

  ซ้ำร้ายกว่านั้น โดยกระบวนการใช้อำนาจผ่านสภายังเป็นไปในลักษณะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้ตัวเองและเครือข่ายพวกพ้อง เข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย

  ที่สำคัญ ตามบทดื้อดึงดัน ไม่สนใจใคร ไม่ฟังเสียงทักท้วง

  เอะอะก็ใช้เสียงข้างมากลากไป

  สุดท้ายก็โดนต่อต้าน กระแสสังคมรับไม่ได้ ประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่ นำมาซึ่งวิกฤติความขัดแย้งลุกลามบานปลาย

  เป็นเหตุให้โดนรัฐประหาร ล้มกระดานไปในที่สุด

  นักการเมืองโดนโทษแบน ไล่ไปอยู่ข้างสนาม

  ตามสถานการณ์เปรียบเทียบ โดยลักษณะเดียวกัน ณ วันนี้ คสช.ก็เปรียบเหมือนพรรคการเมืองที่ได้ครองเสียงข้างมากในสภา

  แถมยังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่า

  จากประชาชนส่วนใหญ่ยอมเปิดทางให้กองทัพเข้ามาใช้อำนาจพิเศษในการกู้วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่

  เพราะเบื่อเต็มทนกับนักการเมืองที่เอาแต่ทะเลาะกันไม่เลิก ต้องให้ทหารเข้ามาจัดระเบียบกันใหม่

  มอบฉันทมติให้ในห้วงเวลาสั้นๆเป็นการชั่วคราว

  เพื่อให้บรรลุภารกิจสำคัญ

  ภายใต้โจทย์เดิมพันที่ คสช.แบกความคาดหวังของประชาชนคนไทยไว้ ในการที่จะบริหารประเทศในสถานการณ์ไม่ปกติเพื่อนำความสุขกลับมาสู่สังคมไทย

  ชาวบ้านให้กำลังใจเต็มที่

  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า การใช้อำนาจพิเศษ จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปซะหมด

  นึกจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ

  คสช.ต้องไม่ลืมความจริงที่ว่า แม้ประชาชนจะมอบอำนาจให้เพื่อภารกิจสำคัญ

  แต่ความหวาดระแวงมันก็ยังมีอยู่

  อย่างที่รู้ๆกัน สถานการณ์ภายใต้อำนาจพิเศษที่กองทัพกุมความเบ็ดเสร็จในสภา มันอันตรายกว่าเผด็จการรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

  เพราะในรูปการณ์ที่ไม่มีฝ่ายค้านในสภามันง่ายต่อการออกกฎหมาย สอดไส้วาระแฝงผลประโยชน์

  กระบวนการพิจารณาไม่รอบคอบรอบด้าน

  ซึ่งนั่นก็สุ่มเสี่ยงต่อกรณีของกฎหมายที่โดนสังคมต่อต้าน

  แล้วตามสไตล์ ถ้าดึงดันใช้ความเบ็ดเสร็จ กดปุ่มซ้ายหันขวาหัน เดินหน้าตามธง

  ไม่ฟังกระแสสังคม ไม่สนเสียงทักท้วงจากนอกสภา

  มีการสอดไส้กฎหมายหรือวาระแฝงเอื้อผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่มบางพวก

  สภาทหารก็คงไม่ต่างจากสภาของนักการเมือง

  เรื่องของเรื่อง อย่าลืมว่า โค่นเขามา เพราะเหตุว่าเขาไม่ฟังเสียงประชาชน

  ก็อย่าวนไปซ้ำรอยซะเอง.

  “ทีมการเมือง”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เสียงนอกสภาถ่วงดุลสนช.วิเคราะห์การเมืองทีมการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 00:25 น.