ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 03/08/57

โดย

เป็นเวทีสำหรับน้องๆแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี–รังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

สกัดโรคมือเท้าปากเปื่อย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้รัฐบาลจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ในโรงเรียนด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ศิริพร แซ่อื้อ
ร.ร.ไพรีขยาด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ช่วยเด็กด้อยโอกาส

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ดิฉันอยากให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจดูแลเด็กยากจน ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่านี้ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.อริศรา อภิรักษ์สิทธิชน
ร.ร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ปั่นไป ร.ร.

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯ จัดโครงการปั่นจักรยานไปโรงเรียนทุก อบต.ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนจักรยานให้กับเด็กยากจน เพื่อสุขภาพและเด็กที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนก็จะได้มีพาหนะขับขี่ไปเรียนด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ธันยารัตน์ งิ้วเรือง
ร.ร.รอดเสวกวิทยา อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

2 ส.ค. 2557 09:24 2 ส.ค. 2557 09:24 ไทยรัฐ