จับตา'อีโบลา'ใกล้ชิด ไทยมีโอกาสติดเชื้อต่ำ-ยังไม่พบผู้ป่วย

ข่าว

  จับตา'อีโบลา'ใกล้ชิด ไทยมีโอกาสติดเชื้อต่ำ-ยังไม่พบผู้ป่วย

  ไทยรัฐออนไลน์

   2 ส.ค. 2557 10:02 น.

   สธ.คงระดับเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิด เผยจากการประเมินสถานการณ์ไทยมีโอกาสติดเชื้อต่ำ กำชับทั่วประเทศเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศระบาดและมีไข้สูงเกิน 38 องศาใกล้ชิด ส่วนข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่ามีชายชาวจันทบุรีสงสัยติดเชื้ออีโบลาหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นไข้เลือดออก...

   ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา ว่า ข้อมูลสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลา ขององค์การอนามัยโลก พบการระบาดใน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และ เซียร์ราลีโอน ในทวีปแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2557 พบผู้ป่วยสะสมรวม 1,323 ราย เสียชีวิต 729 ราย โดยเป็นผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการสะสม 909 ราย เสียชีวิต 485 ราย มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 60 – 90

   นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า จากประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการระบาดในประเทศไทย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาท กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรค แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง มอบหมายให้กรมควบคุมโรค เปิดวอร์รูม ติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศและความก้าวหน้าด้านการรักษาร่วมกับองค์การอนามัยโลก โดยให้รายงานผลทุกวัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นจะยกระดับการเฝ้าระวังให้สูงขึ้น พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจาก 3 ประเทศที่มีการระบาดที่ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบในเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการป้องกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดยมีการประสานกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาในการตรวจยืนยันเชื้อ รวมทั้งให้กรมการแพทย์เตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการรักษาแก่แพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโดยเฉพาะ และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย และเตรียมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลาให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ

   สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้เฝ้าระวังผู้ที่กลับจากประเทศที่มีการระบาด และมีอาการไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ภายใน 21 วัน และให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเข้าสอบสวนโรคทันที 2.ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคอีโบลาผ่าน อสม.เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้างความตระหนักระมัดระวังมากขึ้น และ 3.ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกระดับ เคร่งครัดระบบการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล ทั้งการรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรายงาน การเตรียมรับสถานการณ์ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะห้องแยก โดยในสัปดาห์หน้าจะประชุมวิดีโอทางไกล เพื่อชี้แจงมาตรการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบอีกครั้ง                                          

   ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศที่มีการระบาด ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการซักประวัติสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา มีทั้งสิ้น 285 คน พบว่า ร้อยละ 73 ออกนอกประเทศเกินระยะเชื้อฟักตัว คือ 21 วันมาแล้ว และมีเพียง 79 คนที่ยังอยู่ในระยะฟักตัว ทั้งหมดสามารถติดตามอาการได้ทุกราย และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ผู้เดินทางเข้ามาเพียง 2 ราย ทั้งหมดยังไม่พบมีใครป่วย แต่อย่างใดก็ตามได้จัดเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย (Health Card) และสถานที่รักษา ทั้งนี้กรณีที่พบว่ามีไข้จะส่งตัวไปดูแลในห้องแยกที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งมีทั้งหมด 7 ห้องและโรงพยาบาลราชวิถี ตามระบบทันที

   ตัวอย่างลักษณะเชื้ออีโบล่าจากห้องปฏิบัติการ
   ตัวอย่างลักษณะเชื้ออีโบล่าจากห้องปฏิบัติการ

   ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศที่มีโรคระบาด ถือว่ามีน้อยมากสัปดาห์ละประมาณ 30 คน จึงประเมินว่ามีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดในประเทศต่ำ ส่วนคนไทยที่จะเดินทางไป 3 ประเทศนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เตือนว่าควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น ขณะเดียวกันโอกาสที่เชื้ออาจจะเข้ามาได้จากการนำเข้าสัตว์ป่าจากแอฟริกา ไม่พบการนำเข้าและขณะนี้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

   นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีที่มีข่าวลือในโซเชียลมีเดีย ว่ามีชายไทยอายุ 39 ปี ชาวจันทบุรี เดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ และป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา และนอนรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดจันทบุรี จากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริง ชายดังกล่าวเดินทางไปที่ประเทศโมซัมบิก ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่มีการระบาดของไวรัสอีโบลา และกลับมาไทยภายใน 21 วัน แล้วมีไข้ ไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเป็นไข้เลือดออกทั่วไป ไม่ใช่ไวรัสอีโบลาแต่อย่างใด.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ
   05:17

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:51 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์