ข่าว

วิดีโอ

หวั่นเรคกูเลเตอร์เอียง พลังงานสะอึกผวาผลประโยชน์ขัดแย้งท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานว่า กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งปลดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยกชุด ก่อนจะแต่งตั้งคณะกรรมการ กกพ.ชุดใหม่ที่มีนายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย เป็นประธาน แต่กรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจอย่างหนักในแวดวงพลังงานว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติและผลประโยชน์ทับซ้อนของ กกพ.บางคนที่อาจมีคุณสมบัติขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานปี 2550 โดยในส่วนของประธาน กกพ.ที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แต่หลังเกษียณได้เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าและยังมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นกิจการร่วมทุนกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ใต้กำกับของ กกพ.ด้วย

ขณะที่นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการ กกพ.อีกคนที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯในยุคแรกๆนั้นก็เคยเป็นซีอีโอบริษัทผลิตไฟฟ้าที่เคยเข้ายื่นประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีโดยตรงกับ กกพ.ด้วย ทั้งยังมีลูกชายนั่งเป็นผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (ไอพีพี) อยู่ด้วย ทำให้ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหลายรายแสดงความกังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกพ.ชุดใหม่ว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายได้อย่างไร โดยปราศจากความเอนเอียงและปราศจากข้อครหามีผลประโยชน์ขัดแย้ง

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเรคกูเลเตอร์ ตามมาตรา 16 (2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา 16 (4) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานว่า กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งปลดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยกชุด... 2 ส.ค. 2557 00:17 2 ส.ค. 2557 00:18 ไทยรัฐ