คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 100/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

ข่าว

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 100/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

  ไทยรัฐออนไลน์

   21 ก.ค. 2557 23:20 น.

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ 

   เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร

   ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
   ข้อ 1 ให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
   (1) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงาน
   (2) รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย เป็นรองประธาน
   (3) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน
   (4)อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นคณะทำงาน
   (5)อธิบดรกรมการปกครอง เป็นคณะทำงาน
   (6)อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นคณะทำงาน
   (7) ผู้บัญชาตำรวจสอบสวนกลาง เป็นคณะทำงาน
   (8) ผู้บัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นคณะทำงาน
   (9) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นคณะทำงาน
   (10) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายทหาร) เป็นคณะทำงาน
   (11) ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นคณะทำงาน
   (12) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
   ข้อ 2 ให้คณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานครตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (1) ติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กภายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
   (2) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานคร
   (3) รายงานผลการดำเนินงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
   (4)แต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานครเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
   (5)ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์มอบหมาย
   ข้อ 3 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายในเขตกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร และชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับกาาร้องขอ
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:55 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์