รอดยาก 'ธวัชชัย-อาศิส' ส่อ ขัดคุณสมบัตินั่ง สนช.

ข่าว

  รอดยาก 'ธวัชชัย-อาศิส' ส่อ ขัดคุณสมบัตินั่ง สนช.

  ไทยรัฐออนไลน์

   1 ส.ค. 2557 17:33 น.

   กกต.รอ "คสช.-สนช." ส่งเรื่องตรวจสอบ "พล.อ.ธวัชชัย-นายอาศิส" ขัดคุณสมบัตินั่ง สนช. ส่อไม่รอดเพราะเคยเป็น กก.บริหารพรรค ชพน. ไม่กิน 3 ปี อีกรายเป็นจุฬาราชมนตรี ซึ่ง รธน.ชั่วคราวห้ามไว้  

   วันที่ 1 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ธวัชชัย สุมทรสาคร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลำดับที่ 58 ถูกกล่าวหาว่า ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว มาตรา 8 (1) กรณีเคยดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งว่า กกต.คงต้องรอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นผู้ส่งเรื่องมาให้ตรวจสอบคุณสมบัติ โดย กกต.ไม่สามารถหยิบเรื่องดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบได้เอง เนื่องจากเกรงจะถูกมองว่า ไม่เป็นกลาง หรือจงใจไปตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น หาก คสช. หรือ สนช.ส่งเรื่องมา กกต.ก็พร้อมให้ข้อมูล เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในพรรคการเมือง

   อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ที่นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 เล่มที่ 131 ตอนที่ 58 ประเภท ง พบว่า พล.อ.ธวัชชัย มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการบริหารพรรค โดยดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ตามที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคชาติพัฒนา มีมติคัดเลือกเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 57 ขณะเดียวกัน ในเว็บไซต์ของพรรคชาติพัฒนา www.chartpattana.com ก็ยังมีชื่อและภาพของ พล.อ.ธวัชชัย อยู่ในคณะกรรมการบริหารพรรค และระบุตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้วย

   ขณะเดียวกัน รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ธวัชชัย ได้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ลงวันที่ 28 ก.ค. ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น สนช. เมื่อ 31 ก.ค. โดยพรรคได้ส่งหนังสือดังกล่าวมาถึง กกต. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. เพื่อแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากมีการลาออก แต่ขณะนี้นายทะเบียนพรรคการเมือง ยังไม่ได้มีการพิจารณาแจ้งตอบรับ การขอเปลี่ยนแปลง จึงยังถือว่า พล.อ.ธวัชชัย เป็นกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาอยู่ และถึงแม้นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงก็ยังถือว่า พล.อ.ธวัชชัย ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง สนช.อยู่ดี เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 8 (1) กำหนดว่า ต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่คาดว่าจะขาดคุณสมบัติ นอกจากกรณีของ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร เพราะมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาแล้วนั้น ปรากฏว่า ยังมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ที่เข้าข่ายดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติถึงคุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี ว่า ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง ซึ่งมาตรา 7 (10) ระบุว่า จุฬาราชมนตรีต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น หากนายอาศิสจะดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช. คงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี

   ด้านนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าจะทำการพิจารณาดูข้อมูลสมาชิก 200 คน โดยเร็วที่สุด เบื้องต้นหากใครเป็นสมาชิกพรรค ถือว่าไม่ขัดคุณสมบัติ นอกจากดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค จึงจะถือว่าขัดคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดจัดรัฐพิธี ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม และคาดว่าจะเปิดประชุมสภานิติบัญญัตินัดแรกได้ในวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

   ขณะเดียวกัน พล.อ.ธวัชชัย เปิดเผยว่า ไม่ทราบว่ามีบุคคลใดเสนอชื่อตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง สนช. และไม่ได้สมัครเข้าไปเป็นด้วยตนเอง

   ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า พล.อ.ธวัชชัย อาจขัดคุณสมบัติของการเป็น สนช.ตามมาตรา 8(1) ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของ สนช. ที่ต้องไม่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. พล.อ.ธวัชชัย กล่าวว่า เมื่อการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 57 ตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรคชาติพัฒนา แต่ไม่ทราบข้อเท็จจริง และขณะนี้ตนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคดังกล่าวแล้ว

   "ผมพร้อมรับการตรวจสอบเรื่องนี้ และหากพบว่าผมมีคุณสมบัติที่ขัดต่อการเป็น สนช.จริง พร้อมที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ และกลับไปเป็นลุงอยู่ที่บ้าน แต่ขณะนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น สนช. ผมต้องปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภา" พล.อ.ธวัชชัย กล่าว.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน
   04:03

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 01:11 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์