ไลฟ์สไตล์
100 year

สมศ.แจง'เกณฑ์ประเมินรอบ 4'รอความเห็นเตรียมเคาะตัวจริง

ไทยรัฐออนไลน์1 ส.ค. 2557 13:35 น.
SHARE

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน) ประกาศกำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ตัวจริง หลังเผยแพร่ระดับชั่วคราวแล้ว รอฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงฉบับจริงต่อ...

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศกำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 เพื่อชี้แจงกรณีที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกณฑ์ประเมินรอบ 4 ที่เกิดขึ้น โดยมีใจความดังนี้

ข่าวแนะนำ

ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา โดยเข้าใจว่าประกาศของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงาน (www.onesqa.or.th) เป็นตัวบ่งชี้ฉบับจริงที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 นั้น

ขอเรียนชี้แจงว่าประกาศดังกล่าวเป็นเพียงฉบับร่าง เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม โดยนำผลที่ได้ประกาศเป็นฉบับจริงในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องยังสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ผ่านช่องทางอีเมล์สำนักงาน (info@onesqa.or.th) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสรุปของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และเสนอคณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ต่อไป

ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ให้เหมาะสมกับการตรวจสอบคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ลงชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน).

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมศ.ประเมินตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 20:06 น.