ข่าว

วิดีโอ

กสทช.สแกนสัญญาณทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังจากตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่องเข้าพบเพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้เรียกร้องให้ กสทช. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์แผนงานทีวีดิจิตอล กระบวนการแจกคูปองทีวีดิจิตอล การจัดเรียงหมายเลขช่องให้เหมือนกันทุกโครงข่าย ความคมชัดของช่องรายการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะช่องเอชดี การให้บริการโครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุม และระบบการวัดความนิยมหรือเรตติ้งของช่องทีวีดิจิตอลให้มีความชัดเจนโดย กสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

สำหรับประเด็นโครงข่ายทีวีดิจิตอลยังไม่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้นั้น กสทช.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบสัญญาณทีวีดิจิตอลร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 ราย โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน เนื่องจากได้รับร้องเรียนมากว่าไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ และหลังจากนั้นจะทยอยลงตรวจสอบในพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลไปสร้างสถานีฐานแล้ว ซึ่งขณะนี้มีการตั้งสถานีฐานเรียบร้อยแล้ว 11 จังหวัด หากพื้นที่ใดไม่สามารถรับชมได้ ก็จะสั่งการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดตั้งสถานีย่อยเพิ่มเติม ซึ่งการสำรวจตรวจสอบ จะดำเนินการก่อนการแจกคูปองเงินสดมูลค่า690 บาทต่อครัวเรือนในเดือน ก.ย.57 นี้ โดยแผนการแจกคูปองดังกล่าว ขณะนี้ได้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงไม่สามารถเปิดเผยถึงแผนการดำเนินการได้

“กสทช.และผู้ให้บริการโครงข่าย จะปูพรมตรวจสอบทุกพื้นที่ว่าพื้นที่ใดอับสัญญาณไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ ก็จะให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไปตั้งสถานีย่อยเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมได้ แต่หากพื้นที่ใดยังไม่สามารถรับชมได้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ก็อาจจะพิจารณาเรื่องคูปองสำหรับทีวีดาวเทียมด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลอย่างเท่าเทียม อยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทยก็สามารถดูทีวีดิจิตอล ส่วนการประชาสัมพันธ์แผนการของทีวีดิจิตอลนั้น กสทช.ก็จะเร่งดำเนินการ เบื้องต้นจะใช้เงินประมาณ 30 ล้านบาท”.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังจากตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่องเข้าพบเพื่อหารือ 31 ก.ค. 2557 23:56 1 ส.ค. 2557 00:23 ไทยรัฐ