วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.โต้ไม่เคยขวางกทม.-เสนอ3ทางเลือกให้ตัดสินใจ อาจไม่ต้องรื้อ BTS ตากสิน (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่กรมทางหลวงชนบท นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่สำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แถลงข่าวกรณีที่ กทม.จะทุบสถานีสะพานตากสิน (S6) รถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อติดตั้งรางคู่ โดยขอให้ ทช.ขยายสะพานทดแทนช่องจราจรที่เสียไปนั้น ขอชี้แจงว่า โครงสร้างสะพานตากสินได้ออกแบบเผื่อระบบขนส่งมวลชนในอนาคตไว้แล้ว โดยเว้นตรงกลางไว้ 15 เมตร ต่อมา กทม.ได้เปิดเดินรถไฟฟ้าและขออนุญาตใช้สถานีสะพานตากสิน (S6) เป็นสถานีชั่วคราว โดยก่อสร้างสถานีคร่อมรางวิ่ง 1 ช่อง และเปิดเดินรถ 1 ช่อง ต่อมา กทม.ต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 4 สถานี ถึงบางหว้า จึงต้องรอสับหลีกขบวนรถ กทม.จึงเสนอทุบสะพานด้านที่ติดกับตัวสถานีออกข้างละ 1.80 เมตร แล้วขยายปีกสะพานออกไปทดแทนข้างละ 1.80 เมตร เพื่อให้ความกว้างของสะพานเท่าเดิม ทช.พิจารณาแล้วเห็นว่าจะกระทบความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน อีกทั้งทำให้ช่องจราจรบนสะพานลดลงจาก 6 เหลือ 4 ช่องจราจร จะทำให้การจราจรติดขัด ทช.จึงชี้แจงเหตุผลให้ กทม.ทราบ และขอให้ กทม.ส่งแบบแปลนโครงสร้างมาให้ดูก่อน แต่ กทม.ก็ไม่ได้ส่งแต่อย่างใด และจากการหารือร่วมกับ กทม. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานสถานีสะพานตากสิน (S6) ได้ข้อสรุปแล้วว่า กทม. จะทุบสถานีสะพานตากสิน (S6) และก่อสร้างทางเดิน หรือ สกายวอล์ก พร้อมทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ เชื่อมต่อไปยังสถานีสุรศักดิ์ (S5) เพื่อติดตั้งรางคู่

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2557 กทม. ได้ขอให้ ทช.ทบทวนการขอใช้พื้นที่บนสะพานตากสินอีกครั้ง เนื่องจากประชาชนคัดค้านการทุบสถานีสะพานตากสิน (S6) ซึ่ง ทช.ยืนยันว่าไม่มีเจตนาขัดขวางการใช้สถานีสะพานตากสิน (S6) หาก กทม. ต้องการดำเนินการตามแนวทางที่เสนอมา ก็สามารถทำได้หากไม่กระทบต่อโครงสร้างของสะพานตากสิน สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สถานีสะพานตากสิน (S6) เบื้องต้นมี 3 แนวทาง คือ 1.กรณีคงสถานีสะพานตากสิน(S6) ตามเดิม บีทีเอสจะต้องปรับวิธีการบริหารจัดการโดยเพิ่มขบวนรถ เพิ่มความถี่ ชดเชยเวลาระหว่างรอสับราง 2.ทุบสถานีสะพานตากสิน (S6) ออกตามแนวทางของ กทม. และ 3.ทุบและขยายสะพานตากสินโดยทำโครงสร้างใหม่รองรับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ว่า กทม.จะเลือกแนวทางใด และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งให้ ทช. พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่กรมทางหลวงชนบท นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่สำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แถลงข่าวกรณีที่ กทม.จะทุบสถานีสะพานตากสิน (S6) รถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อติดตั้งรางคู่ ... 31 ก.ค. 2557 23:53 1 ส.ค. 2557 14:13 ไทยรัฐ