ประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าว

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์

   23 ก.ค. 2557 21:01 น.

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557

   เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดอัตราตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑ ให้มีอัตราตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้

   (๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
   (๒) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ อัตรา
   (๓) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ อัตรา
   (๔) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ อัตรา
   (๕) โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
   (๖) รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
   (๗) ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๐ อัตรา

   ข้อ ๒ ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราตําแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยเทียบตําแหน่งดังนี้

   (๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   (๒) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
   (๓) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
   (๔) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
   (๕) โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
   (๖) รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
   (๗) ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน้า ๕เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

   ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:26 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์