คำสั่ง คสช. ที่ 90/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข่าว

  คำสั่ง คสช. ที่ 90/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์

   10 ก.ค. 2557 21:01 น.

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 90/2557

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

   ....................................

   เพื่อให้การกำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ และดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนส่วนรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

   ๑. ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย
   ๑.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
   ๑.๒ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
   (หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา)
   ๑.๓ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการคนที่ ๒
   ๑.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
   ๑.๕ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
   ๑.๖ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
   ๑.๗ ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
   ๑.๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
   ๑.๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
   ๑.๑๐ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
   ๑.๑๑ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
   ๑.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
   และสังคมแห่งชาติ
   ๑.๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
   ๑.๑๔ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
   ๑.๑๕ สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ขันซื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๖ นายชัชชม อรรฆภิญญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๗ นายพิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุณวุฒิ
   ๑.๑๘ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๑๙ นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๒๐ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๒๑ นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๒๒ นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑.๒๓ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการและเลขานุการ
   และสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอำนายการ)
   ๑.๒๔ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ๒. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   ๒.๑ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
   ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุธศักราช ๒๕๕๗

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:52 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์