ประกาศ คสช. ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

ข่าว

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

  ไทยรัฐออนไลน์

   30 มิ.ย. 2557 22:22 น.

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557

   เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุญาตโครงการใหม่หรือ
   การท าธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจ

   ด้วยขณะนี้ปรากฏว่าตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ว่างลง จนอาจ
   ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องกำหนดผู้รักษาการ
   ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
   คณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง และเพื่อให้การขออนุมัติโครงการใหม่
   หรือการทำธุรกรรมของรัฐวิสาหกิจ มีความรอบคอบอันจะอำนวยประโยชน์โดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ในประกาศนี้

   “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

   (1) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

   (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

   ข้อ 2 เมื่อตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจใดว่างลงนอกจากการพ้นจากตำแหน่ง
   ตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการขึ้นใหม่ให้รองประธานกรรมการในคณะกรรมการของ
   รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่
   รักษาการนั้น

   ข้อ 3 ในกรณีที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีบทบัญญัติ
   แห่งกฎหมายกำหนดให้ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่นั้น
   หากตำแหน่งดังกล่าวว่างลงให้นำความในข้อ 2 มาใช้บังคับ

   ข้อ 4 รัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

   (1) การลงทุนหรือริเริ่มโครงการใหม่ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

   (2) การท าธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20:17 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์