ข่าว

วิดีโอ

เสด็จฯบวงสรวง ศาลพระชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบวงสรวงพระชัยมงคล พร้อมทอดพระเนตรละครชาตรี-ละครลิง ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.18 น. วันที่ 6 ก.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ บริเวณศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงบวงสรวงพระชัยมงคลเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป บูชาพระชัยมงคลที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และทรงพระสุหร่ายตุ๊กตา ช้าง ม้า ละครรำชาย-หญิง ตุ่มทอง ตุ่มเงิน และผ้าสีชมพู ถวายพระชัยมงคล

จากนั้น เสด็จเข้าศาลาจุกสาคร ซึ่งเป็นที่ประทับ ณ มณฑลพิธี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โหรพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง และนำผ้าสีชมพูไปผูกที่ศาลฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรีของคณะ พ.เทพประสิทธิ์ และละครลิง ของคณะประกิต ศิษย์พระกาฬ กระทั่งเวลา 11.45 น.เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข
สำหรับความเป็นมาของศาลพระชัยมงคลนั้น เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ พระตำหนักปลุกกเสม สวนไกลกังวล เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2471 คืนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุบินว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมี 4 แขน มากราบบังคมทูลว่า ตนเองเป็นเจ้าที่ ชื่อว่า “ทับทิม” ขอปวารณาว่าจะคุ้มครองให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยระหว่างประทับ ณ สวนไกลกังวล

วันรุ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบรูปเคารพที่ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” หรือ “ศาลพระชัยมงคล” ตามนัยแห่งพระสุบิน ซึ่งรูปเคารพมีลักษณะตามคติโบราณ เป็น “พระภูมิ” หรือ “ภูเทวี” เทพีแห่งปฐพี มี 4 กร พระหัตถ์ถือดอกบัวหลวง อัญมณี เมล็ดพันธุ์พืชผัก และว่านยา ประทับบนช้าง 4 ช้าง ด้านขวาปรากฏรูปงู สัญลักษณ์แทนปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านซ้ายเป็นรูปเต่าบก ตามพระนามเรียกเล่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรม ราชินี คือ ท่านหญิงเต่านา แกะสลักรูปด้วยหินอ่อน ที่ฐานจารึกคาถาบาลี เขียนด้วยอักษรเขมร

ทรงบวงสรวงพระชัยมงคลเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป บูชาพระชัยมงคลที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และทรงพระสุหร่ายตุ๊กตา ช้าง ม้า ละครรำชาย-หญิง ตุ่มทอง 7 ก.ค. 2557 03:43 7 ก.ค. 2557 03:43 ไทยรัฐ