ข่าว

วิดีโอ

คสช. เรียก 'พล.อ.บุญเลิศ-วีระ' รายงานตัว

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่อนคำสั่งฉบับที่ 86 เรียก พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ และ นายวีระ สมความคิด เข้ารายงานตัว 7 ก.ค.57...

ประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 86 /2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศน์ ในวันที่ 7 กรกฏาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 -12.00 น.ดังนี้

1.พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์

2.นายวีระ สมความคิด

สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฏาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่อนคำสั่งฉบับที่ 86 เรียก พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ และ นายวีระ สมความคิด เข้ารายงานตัว 7 ก.ค.57... 6 ก.ค. 2557 20:57 6 ก.ค. 2557 21:10 ไทยรัฐ