ข่าว

วิดีโอ

เตือน! บริโภคสุกรประเทศเพื่อนบ้าน ห่วงมีสารเร่งเนื้อแดง

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เตือนผู้บริโภคระวังสารเร่งเนื้อแดงสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นอันตราย...

วันที่ 6 ก.ค.57 นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการย้ายที่ทำการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ มาอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ศักยภาพทางปศุสัตว์ของภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางระหว่างฝั่งดามันกับฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเป็นสำนักงานศูนย์กลางผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ โดยจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการประมาณ 2 เดือนข้างหน้านี้ ส่วนสภาวะสุกรในภาคใต้ในขณะนี้ยังไม่ขาดแคลนและราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีความพยายามผลักดันให้ราคาลดลง เพื่อรับกับนโยบายคณะรักษาความมั่งแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งขณะนี้ราคาได้ขยับลงกิโลกรัมละ 2 บาท สำหรับสถานการณ์โดยภาพรวมในธุรกิจสุกรนั้น ขณะนี้จะเหลือแต่ระดับผู้ประกอบการมืออาชีพ จึงมีประสบการณ์ และเงินทุนในการแก้ไขปัญหาราคาสุกรราคาตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยต่อว่า สำหรับสถานการณ์การเคลื่อนไหวสุกรที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการเคลื่อนไหวการนำเข้ามายังในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้น ทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้สารเร่งเนื้อแดง ดังนั้น ตนจึงขอเตือนให้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้พึงระวังในการบริโภคเนื้อสุกรนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษ ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุกรประเทศมาเลเซีย นำเข้าทางภาคใต้กันมาก เพราะราคาจะต่ำกว่าสุกรของไทยประมาณ กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งเนื้อสุกรที่นำเข้า จะเป็นเนื้อที่ชำแหละแพ็กกล่องเข้ามา ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากแนวพรมแดน จ.สงขลา จึงขอให้ผู้บริโภคพึงระวังการบริโภคเนื้อสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย.

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เตือนผู้บริโภคระวังสารเร่งเนื้อแดงสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นอันตราย... 6 ก.ค. 2557 18:12 6 ก.ค. 2557 19:06 ไทยรัฐ