ข่าว

วิดีโอ

ธรรมะสมเด็จย่าฯ หนังสือทรงคุณค่าที่น่าหาอ่าน ทรงสอนหลักธรรม การครองชีวิต-แนวคิดด้านปรัชญา

เพื่อสนองพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า “อยากให้ทุกคนปฏิบัติธรรมเพื่อแต่ละคนมีความสุข” อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิดและขอ พระราชทานสัมภาษณ์ ได้รวบรวมคำตอบที่ขอพระราชทานสมเด็จย่าทั้งหมดร่วม 400 ข้อ มาจัดทำหนังสือ “ธรรมะสมเด็จย่า ภาคสมบูรณ์” พร้อมจัดงานเปิดตัวแบบเล็กๆแต่อบอุ่นไปด้วยแขกรับเชิญระดับคุณภาพ อาทิ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, พล.ร.อ.ศุภวาร มิลินทางกูร, ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, ศ.ระพี สาคริก, ปราโมทย์ ไม้กลัด, ศ.เกียรติคุณอำไพ สุจริตกุล, ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี, คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา ฯลฯ โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี

หนังสือ “ธรรมะสมเด็จย่า ภาคสมบูรณ์” เล่มนี้ ผู้จัดทำกล่าวว่า แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยจัดพิมพ์มา ซึ่งได้นำคำตอบที่พระราชทานมาลงเพียงบางส่วน แต่ครั้งนี้เป็นการนำคำตอบทั้งหมด 360 ข้อที่สมเด็จย่าทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์มาจัดพิมพ์ เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ใช้เวลาในการจัดทำนานถึง 7 ปี ความหนา 700 กว่าหน้า

ที่มาของการจัดทำหนังสือ “ธรรมะสมเด็จย่า” นั้น ผู้จัดทำเผยว่า เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2519 ทั้งค้นคว้าวิเคราะห์หนังสือที่เกี่ยวกับสมเด็จย่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และสัมภาษณ์ผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพื่อรวบรวมเป็นคำถามไว้กราบบังคมทูลสมเด็จย่าเกือบ 400 ข้อ ก่อนจะบินไปเฝ้าพระองค์ท่านที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2521 และต่อมาได้รับแฟ้มขอ พระราชทานสัมภาษณ์ที่ทรงตอบกลับมา ในตอนนั้นคุณอัครวัฒน์เล่าว่า “ด้วยความตื่นเต้น ผมไม่กล้าเปิดแฟ้มดูเลย เมื่อกลับมาถึงโรงแรมที่พักจึงเปิดดู ผมดีใจและตกใจมากที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอบคำถามให้ทุกข้อ ไม่มีเว้นเลยสักข้อเดียว แม้บางคำถามที่ซ้ำกัน ก็ทรงตอบด้วยลาย พระหัตถ์ว่า “ตอบไปแล้ว” หรือ “ถามไปแล้ว” บางคำถามทรงตอบว่า “เป็นเรื่องยืดยาว แล้วจะเล่าให้ฟังทีหลัง”

ในคำนำของหนังสือ “ธรรมะสมเด็จย่า ภาคสมบูรณ์” ผู้เขียนยังบอกด้วยว่า ท่านใดที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะมีความรู้สึกว่า เสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จย่าใกล้ชิดแทบเบื้องพระยุคลบาทเลยทีเดียว พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ เช่น หลักธรรมการครองชีวิต แนวคิดด้านปรัชญา ด้านศาสนา ด้านการสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ สมเด็จย่าทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่าย ทรงวางพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น เห็นสิ่งใดที่ตกลงบนพื้น จะทรงทำเป็นตัวอย่าง คือจะทรงเก็บทันทีทำให้คนไม่กล้าทิ้งขยะ ได้เห็นน้ำพระทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ทรงเพียบพร้อมด้วยธรรมะ ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดพระชนม์ชีพ

หน่วยงานที่สนใจนำหนังสือ “ธรรมะสมเด็จย่า ภาคสมบูรณ์” ไปจัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ หรือบรรณารักษ์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่กาญจนา โอสถานุเคราะห์ 08-5148-0785.

เพื่อสนองพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า “อยากให้ทุกคนปฏิบัติธรรมเพื่อแต่ละคนมีความสุข” 6 ก.ค. 2557 16:41 6 ก.ค. 2557 16:44 ไทยรัฐ