ข่าว

วิดีโอ

ปลาป่น...ค้ามนุษย์

ประเทศไทยถูกลดอันดับ ฝรั่งเตรียมงัดมาตรการกีดกันสินค้าประมง...ทั้งปลาที่จับจากทะเล และที่เลี้ยงในกระชัง มีสิทธิโดนหางเลขยกแผง

เพราะคำว่า ค้าแรงงานมนุษย์ที่ถูกกล่าวหา กินใจความไปถึง ปลาเป็ด ปลาป่น ที่นำมาทำอาหารเลี้ยงสัตว์...กุ้ง ปลาเลี้ยงที่กินอาหารทำจากปลาป่น พลอยปนเปื้อนคำว่า ค้าแรงงานมนุษย์ไปด้วย

ปัญหานี้จะว่าฝรั่งกลั่นแกล้งกีดกันเรา ก็พูดได้ไม่เต็มปาก ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาว่า มีจริง เกิดจริงในบ้านเรา แต่ด้วยระบบราชการไทยกลับปล่อยปละเฉอะแฉะ ทั้งที่ปัญหานี้เกิดมานานเป็นสิบปี

ไม่เคยคิดแก้ไขเอาจริง หนำซ้ำฝรั่งไม่ใช่เพิ่งมาเตือน เขาตะโกนบอกเสียงดังๆ มาตั้งแต่ปี 2554 โน้นแล้ว

และทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ในบรรดาโรงงานปลาป่น 86 แห่งของไทย หาได้พึ่งพาปลาเป็ดจากเรือประมงเป็นหลัก...ปลาป่นที่เราผลิตได้ ส่วนใหญ่มาจากเศษปลาของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ไม่ว่าโรงงานแล่เนื้อปลาแปรรูป โรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา

มีปลาป่นที่ได้จากเรือประมงซึ่งมีข้อครหา ทั้งเรื่องค้าแรงงานมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย จับลูกปลาเล็กปลาน้อยมาขายเป็นปลาเป็ด ในสัดส่วน 28% เท่านั้นเอง แต่ด้วยความไม่ใส่ใจจริงจังในปัญหา มาตรการเดียวที่ทางการไทยทำได้...เป็นมาตรการแบบขอไปที

ใช้ระบบสมัครใจ มิได้มีการบังคับจากภาครัฐ...ระบบการบันทึกยังคงให้ชาวประมงรับรองข้อมูลตัวเอง บันทึกได้เอง ทั้งจุดจับปลา อุปกรณ์ที่ใช้จับปลา ประเภทของปลาที่จับได้ เพื่อให้โรงงานผลิตปลาป่นนำไปใช้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมประมงเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึก

มาตรการที่ออกมาจึงมิต่างจัดฉากโชว์ มีช่องโหว่ช่องว่าง เนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลแทบไม่มี ขาดแคลนเครื่องมือระบุพิกัดผ่านดาวเทียม ที่จะช่วยบอกได้ว่า เรือประมงจับปลาในจุดที่บันทึกรับไว้จริงหรือไม่

นี่แหละประเทศไทย ไม่เห็นโลงมิหลั่งน้ำตา...ไม่จวนตัวไม่ทำ คิดวางแผนระยะยาวไม่เป็น.

ชมชื่น ชูช่อ

6 ก.ค. 2557 09:38 6 ก.ค. 2557 09:38 ไทยรัฐ