ข่าว

วิดีโอ

แผ่บุญหล่อพระ...เข้าพรรษา ขอขมาฯ..ล้างกรรมคนทำแท้ง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันลำเลียงปูนขึ้นหล่อองค์พระพุทธรัตนมุนีศรีสรรเพชญ์

เข้าพรรษา...พุทธบัญญัติว่าช่วงฤดูฝน ห้ามภิกษุสงฆ์หยุดพักแรมค้างคืนที่ใดตลอดระยะ เวลา 3 เดือน โดยกำหนดเริ่มเมื่อ พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหบูชาไปแล้ววันหนึ่ง และไปสิ้นสุดในวันเพ็ญเดือน 11...

คาบเวลานี้....พุทธศาสนิกชนจะ ลด ละ เลิก ประพฤติในสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลาย แล้วประกอบกรรมดีให้ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่วนใครจะทำปฏิบัติอย่างไร...นั้นก็ แล้วแต่ละกุศลจิต...!!

O O O

ก่อนถึงเทศกาลฯ.....ชาววังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และใกล้เคียง เริ่มกิจกุศลด้วยการร่วมใจกัน หล่อพระพุทธรูปหน้าตัก กว้าง 10 เมตร สูง 15 เมตร ณ วัดเขาป่าแก้ว บนเนินเขากลางป่าไม้เบญจพรรณ สืบสานเจตนารมณ์อุบาสก เฉลิม สิงห์โตนิเวศ ผู้ริเริ่มสร้างวัดแห่งนี้ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย นาม “พระพุทธรัตนมุนีศรีสรรเพชญ์” องค์นี้....พระครูรัตนวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว ได้รับการอนุเคราะห์แบบพิมพ์จาก พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ เจ้าอาวาวัดสระพัง นครปฐม พร้อมสงฆ์ 20 รูปเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ...

O O O

ซึ่ง.....ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันผสมคอนกรีต แล้วส่งลำเลียงกันขึ้นไปเทลงแม่แบบตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 22 มิถุนายนอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่ง นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอ เป็นประธาน

โดย....ส่วนเศียร พล.ต.สมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังทหาร อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ และ ตลอดพรรษานี้จะตกแต่งองค์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์....ให้ทันฉลองเทศกาลกฐิน

กิจกุศลนี้มีผู้ร่วมแรงร่วมใจ เป็นจำนวนมาก ด้วย มุ่งศรัทธาในอานิสงส์ให้หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายต่างๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต บริบูรณ์ด้วยบริวารและเงิน ทอง...เมื่อสิ้นบุญชาตินี้ เกิดใหม่จะได้เป็นมนุษย์พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ

O O O

กุศลบุญบารมีที่บังเกิด...ผู้สร้างจะได้ รับพลังอย่างเต็มเปี่ยม หรือ เพียงน้อยนิด ช้าเร็วหรืออย่างไรนั้น ก็แล้วแต่ละบุคคล ว่า จิตและกายบริสุทธิ์หรือยังแปดเปื้อน เพราะ กรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เสมือนแก้วหากภายในมีฝุ่นละอองจับ แม้จะ เติมน้ำใสสะอาดจนเปี่ยมล้น ออกมาน้ำที่ยังค้างในนั้น ก็ยังแปดเปื้อนปฏิกูล อยู่ ต้องเติมแล้วเติมอีกใช้เวลายาวนาน แก้วนั้นจึงจะบรรลุความสะอาด

.....เพื่อสะสางสิ่งสกปรกออกจากจิตจากกาย แล้วรับสิริมงคลพลังหลายหลากที่จะปฏิบัติในช่วงคาบเวลาแห่งเทศกาลเข้าพรรษาได้อย่างเต็มๆและทันทีทันใจ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จึงจัด พิธีกรรมสลายสิ่งเลวร้าย ทั้งปวง ขอขมากรรม “อุทิศผล บุญ” ณ มณฑลพิธี วัดไผ่ล้อม ภายในตัวเมืองนครปฐม 12 กรกฎาคม 17.09 น. ....โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

O O O


พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เป็น ทายาทธรรมหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข อมตะเถราจารย์ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดศาสตร์และธรรมวินัยจาก หลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หลวงปู่กลั่น วัดพระประโทนเจดีย์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม...ฯลฯ

ก่อนละสังขาร ในปี 2548 ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับหลวงพี่น้ำฝนจนหมดสิ้น และได้สั่งเสีย ให้นำศาสตร์เหล่านั้นมาสงเคราะห์แก่มวลมนุษย์ที่อยู่ในห้วงทุกข์ ให้คลายและเบาบาง จนหลุดพ้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9

O O O


ครั้งนี้เป็นการ....ขอขมากรรม “คนทำแท้ง” และ อุทิศผลบุญให้ผู้ล่วงลับ เพื่อนมนุษย์ และ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยตั้งจิตอธิษฐานปลดทุกข์

ขอเจ้าชีวิตที่ถูกทำแท้ง จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรผู้กระทำ ให้งดโทษไม่โกรธเคือง ไม่จองเวรกันและกัน ลดจิตอาฆาต...

(.....ด้วยเหตุและผล ผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้สร้างกุศล สั่มสมบุญบารมีกระทั่งพร้อมที่จะมาบำเพ็ญ ตนในโลกมนุษย์ เมื่อสกัดกั้นมิให้เขาได้เกิดจะด้วยประเด็นด้วยเจตนาไม่ให้เกิดหรือทำแท้งด้วยจำเป็นเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแม่และเด็ก...)

O O O

กับเหตุแห่ง “ฆาตกรรม” (ผู้ทำแท้งเป็น ฆาตกร)...จะรู้เห็นหรือบังเอิญก็เป็น บาปอย่างมหันต์!!

จริงอยู่ “กรรม” ไม่สามารถลบล้างกันได้แต่ถ้า “คิดดี ทำดี” ก็บรรเทาสิ่งเลวร้ายทั้งปวงได้เช่นกัน เพราะการกระทำที่ผิดพลาดไปแล้วถือเป็นประสบ– การณ์ เมื่อหยุดกระทำและ ขออโหสิกรรม พลิกชนวนต้นเหตุที่ทำพลาดเป็นโอกาส สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ ระงับทุกข์จากจิตที่หดหู่ซึ่งจะติดตัว ไปตลอด

ให้คลายดับไปกับ....อนิจจัง ทุกขัง อนันตา....

โดย...เอา ศาสตร์พราหมณ์เสริมพลังให้เข้มขลัง...อาจารย์เชน (พงษ์พรหม ณภัทรไพบูรณ์) กับ อาจารย์กบ (สักกเทพ วานิช) อ่านโองการบูชาพร้อมถวายเครื่องสังเวยเทพยดา

O O O


พิธีกรรมขอขมากรรม อธิษฐานจิตปฏิญาณตนรับโชค จะส่งพลังสะกดจิตอันฟุ้งซ่านให้ผ่อนคลายลง ด้วยเดชะ บุญญาภิหารหลวงพ่อพูล เทพเจ้าแห่งเมตตาบารมีฯ โดย หลวงพี่น้ำฝนสวดธรรมคาถาที่รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อพูล

แผ่พลัง ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม...บรรเทาสรรพทุกข์และความโศกเศร้า

จากนั้น....หลวงพี่น้ำฝนนำกล่าวขอขมา กรรม และนำคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดถอนกรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้เป็นสิริมงคล สุขภาพดี มีชัย....ฯลฯ

หลังเสร็จพิธี.....ร่วมกัน เวียนเทียนวันเข้า พรรษาด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยกาย วาจา ใจ รับสุข รับโชค เร็วไวทันตาเห็น...!!

ก้อง กังฟู

5 ก.ค. 2557 09:27 5 ก.ค. 2557 09:29 ไทยรัฐ