Thairath Logo
กีฬา

ศาลปกครอง ดัน'วรวิทย์'นั่ง ตุลาการศาลรธน.แทน'จรูญ'

Share :

ศาลปกครอง ดัน “วรวิทย์” นั่ง ตุลาการศาลรธน.แทน “จรูญ” เหตุ อายุครบ 70 ปี เชื่อ เลขาฯวุฒิสภา จะส่งชื่อให้หัวหน้า คสช.เห็นชอบได้ แม้ขณะนี้จะไม่มีปธ.วุฒิสภาก็ตาม  

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. รายงานข่าวจากศาลปกครองแจ้งว่า ในที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ได้มีการเลือกให้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไปดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของศาลปกครอง แทนนายจรูญ อินทจาร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานศาลปกครอง ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการวุฒิสภาทราบแล้ว และคาดว่า นายวรวิทย์ น่าจะลาออกจากการเป็นตุลาการศาลปกครองในเร็วๆ นี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 207 กำหนดให้ให้ต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือก จากนั้นทางสำนักงานศาลปกครอง จะมีหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการวุฒิสภาอีกครั้ง เพื่อให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 204 กำหนดให้ประธานวุฒิสภา นำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูล แต่เมื่อขณะนี้ ไม่มีประธานวุฒิสภา ก็มีความเป็นไปได้ ที่เลขาธิการวุฒิสภา จะส่งรายชื่อ นายวรวิทย์ ให้กับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการต่อไป เหมือนเช่นที่ส่งรายชื่อ นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ไปเมื่อครั้งที่ คสช.มีประกาศยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวรวิทย์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณี ที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีจดหมายน้อยสนับสนุนนายตำรวจให้ได้รับการเลื่อนขั้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นจริง หรือไม่ อีกทั้ง นายวรวิทย์ ยังเคยเป็นตุลาการ เจ้าของสำนวนในคดีสำคัญๆ อีกหลายคดีด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...