ไลฟ์สไตล์
100 year

เด็ก-ผู้หญิงไทยถูกทำร้าย 1 คนทุกๆ 15 นาที ชี้อันตรายสุด 'คนคุ้นเคย'

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.ค. 2557 16:20 น.
SHARE

ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เผยสถิติประเทศไทย พบมีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงจำนวน 31,886 ราย โดยเฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือทุกๆ 15 นาที มีเด็กและผู้หญิงถูกทำร้าย 1 ราย ชี้บุคคลอันตรายมากที่สุดคือ คนคุ้นเคย...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 57 ที่บริเวณหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด "การแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชน เพื่อสตรีและครอบครัว SEASON 3 ประจำปี 2557" ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัวแก่สื่อมวลชน โดยจัดระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม ระยองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง    
     
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวสูงขึ้น ตามสถิติในประเทศไทย พบว่า มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงจำนวน 31,886 ราย โดยเฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือทุกๆ 15 นาที มีเด็กและผู้หญิง ถูกทำร้าย 1 ราย ซึ่งบุคคลที่เป็นอันตรายต่อเด็ก และสตรีมากที่สุดคือ คนคุ้นเคย รองลงมาคือ บุคคลแปลกหน้า หรือบุคคลที่ไม่รู้จัก นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ในสังคม ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้มุ่งสร้างสถาบันครอบครัวไทยให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินงานให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ด้วยการผลักดันในมาตรการสำคัญๆ ให้ครอบคลุมทุกๆ ภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพสตรี คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ให้สตรีทุกกลุ่มได้เข้าถึงความเสมอภาค ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา รายได้ การทำงาน การมีส่วนร่วมและบทบาทผู้นำ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการขับเคลื่อนงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยพลังที่สำคัญ คือ ภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาสังคม ในการป้องกัน แก้ไขและเยียวยา ปัญหาของสตรีและครอบครัว   

ข่าวแนะนำ

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติ ในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จึงจัด "การแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชน เพื่อสตรีและครอบครัว SEASON 3 ประจำปี 2557" ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัวแก่สื่อมวลชน โดยจัดระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม ระยองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งแรลลี่สื่อมวลชน เพื่อสตรีและครอบครัว นำสื่อมวลชนทำกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสตรีและครอบครัว ณ เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน และการเสวนาวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จากจังหวัดระยอง รวมจำนวนประมาณ 300 คน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เด็กไทยผู้หญิงทำร้ายสถิติสมชาย เจริญอำนวยสุขผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคนคุ้นเคยความรุนแรงในครอบครัวปัญหาครอบครัว

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:17 น.