เปิดสถิติ 3 ปี 'เจ้าหน้าที่ สธ.' ทุจริต 44 ราย

ข่าว

  เปิดสถิติ 3 ปี 'เจ้าหน้าที่ สธ.' ทุจริต 44 ราย

  ไทยรัฐออนไลน์

   4 ก.ค. 2557 11:57 น.

   กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ติวเข้มกฎหมายในการปฏิบัติงานรักษาวินัย เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ ปลัด สธ.เผยสถิติในปี 2550-2553 มี จนท.ทุจริต 44 ราย...

   นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอบรมผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ และปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต สนองคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

   นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันยังไม่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทวีความรุนแรง มีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบขึ้นมากเรื่อยๆ จากผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2554 อยู่ในระดับต่ำที่ 32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน ปี พ.ศ.2555 มี 37 คะแนน ในปี พ.ศ.2556 ลดลงเหลือ 35 คะแนน สะท้อนให้เห็นประเทศไทยยังมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จะต้องเร่งแก้ไขป้องกันเป็นการด่วน

   ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในส่วนกลางเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง และจะขยายไปยัง 12 เขตบริการสุขภาพในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานครด้วย โดยขณะนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2560 มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นปรับเปลี่ยนฐานคิดและใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วย ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้เป็นหูเป็นตาในการสอดส่องต่อต้านทุจริตในพื้นที่ 3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวังทุจริต 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ในกลุ่มยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ให้โปร่งใส และ 5. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   จากการวิเคราะห์ปัญหาทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง พ.ศ.2550-2553 พบเจ้าหน้าที่กระทำผิด รวม 44 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเงิน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการฯ ป.ป.ช. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มั่นใจว่าหากบุคลากรมีความเข้าใจปัจจัยสาเหตุการเกิดคอร์รัปชันที่ถูกต้อง ครบถ้วน โอกาสการทุจริต ไม่โปร่งใสก็จะลดลง นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้ในที่สุด นายแพทย์ณรงค์กล่าว

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:53 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์