ข่าว

วิดีโอ

ทุ่ม 9.75 ล้าน เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2-ภาษาอาเซียน

สพฐ.ทุ่มงบ 9.75 ล้านบาท ให้ 114 ศูนย์พัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอาเซียน หวังเพิ่มขีดความสามารถคนไทยในเวทีโลกและรองรับอาเซียน...

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) รับผิดชอบ

ทั้งนี้ สวก.ได้รายงานว่า กลไกที่จะพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบเครือข่าย โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอาเซียน คือ ภาษาพม่า เวียดนาม กัมพูชา และมลายู ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 114 ศูนย์ ทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแกนนำพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการเรียนภาษาต่างประเทศที่สองให้แก่โรงเรียนเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรวม 9,750,000 บาท เพื่อสนับสนุนไปยังศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 114 ศูนย์ โดยแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ จะได้รับการจัดสรรงบฯ ไม่เท่ากัน แต่เป็นไปตามความเหมาะสมของจำนวนผู้รับบริการ ไปจนถึงจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย อาทิ

ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาจีน 41 ศูนย์ 3,710,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่น 28 ศูนย์ 2,400,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาเกาหลี 6 ศูนย์ 540,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาเยอรมัน 5 ศูนย์ 380,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส 22 ศูนย์ 1,760,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาสเปน 1 ศูนย์ 80,000 บาท
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาอาเซียน 11 ศูนย์ 880,000 บาท.

สพฐ.ทุ่มงบ 9.75 ล้านบาท ให้ 114 ศูนย์พัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอาเซียน หวังเพิ่มขีดความสามารถคนไทยในเวทีโลกและรองรับอาเซียน... 4 ก.ค. 2557 10:10 4 ก.ค. 2557 10:36 ไทยรัฐ