ยกระดับการผลิต 'ยาสมุนไพรไทย' เพิ่มศักยภาพแข่งขันเออีซี

ข่าว

ยกระดับการผลิต 'ยาสมุนไพรไทย' เพิ่มศักยภาพแข่งขันเออีซี

ไทยรัฐออนไลน์

  4 ก.ค. 2557 10:13 น.

  อย.ยกระดับการผลิต "ยาสมุนไพรไทย" ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันรองรับ AEC พร้อมส่งเสริมโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน GMP สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค…
   
  นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย จึงส่งเสริมให้ผู้ผลิตยาแผนไทยทุกระดับ พัฒนาการผลิตยาให้ได้มาตรฐานด้านการผลิต และพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตสู่มาตรฐานสากล (PIC/S GMP) เพื่อสร้างโอกาสให้ยาไทยในต่างประเทศด้วย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาภายนอก มาให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาการผลิตสร้าง และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร รวมทั้งพัฒนานักบริหารนวัตกรรม นักบริหารการค้า และการลงทุนด้านยา/บริการเภสัชกรรม ระดับกลางและสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบ วิธีการ และห้องปฏิบัติการ กระบวนการตรวจสอบ พิสูจน์และควบคุมมาตรฐานยาแผนไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับในด้านคุณภาพของยาต่อไป

  ดังนั้น เพื่อศึกษาดูงานการผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐาน อย. นำสื่อมวลชนไปที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ตั้งอยู่ที่ 146/22 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เป็นกิจการของคนไทย 100% มีการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผสมผสานกับวิทยาการแผนใหม่ ทั้งด้านเภสัชกรรม การผลิตและการตรวจวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การผลิตยาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษา โดยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยของบริษัทขาวละออเภสัช จำกัด มีหลากหลายชนิด เช่น กระเทียมสกัด ฟ้าทะลายโจรสกัด ผลิตภัณฑ์จาก ใบมะรุม เครื่องดื่มชนิดผงจาก ขิง มะตูม กระเจี๊ยบ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจำหน่ายตามร้านขายยาในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปจำหน่ายอีกหลายประเทศทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP, ISO 9001:2008, Halal HACCP และรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในปี 2552 และปี 2554 อีกด้วย

  เลขาธิการฯ อย. กล่าวอีกว่า นอกจากการยกระดับคุณภาพการผลิตยาแล้ว อย. ยังเห็นความสำคัญของประสิทธิภาพการรักษาและสรรพคุณทางยา ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาประสิทธิภาพของยา จึงต้องมีความพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับจาก อย.แล้ว จะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและสรรพคุณทางยาจริงตามฉลากยา นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญมาตรฐานการขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวก็ใช้กับทั้งยาแผนไทยและยาแผนทางเลือกอื่นๆ จากต่างประเทศ เพื่อความโปร่งใสในยุคการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งนี้ อย. จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสมประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของยาแผนไทยต่อไป

  นอกจากนี้ อย. ยังได้พาสื่อไปศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9000 ณ บริษัท เจ. เอ็ม. ที. ลาบอเรตอรีส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 10 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอางดูแลเส้นผมหลายประเภท ภายใต้แบรนด์ จัสท์โมเดิร์น, แคริ่ง, เพียวเต้, ไอลี่, อัญญ่า และสุชิตา โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจำหน่ายในประเทศแล้วยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วย

  ทั้งนี้ อย. มี มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ให้มีความสามารถผลิตเครื่องสำอางคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันมีสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งสิ้น 134 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557) ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร โดย อย.จะสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามเกณฑ์ GMP ทุกขั้นตอนของการผลิตให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ส่วนสถานที่ผลิตเครื่องสำอางขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร ที่ยากจะพัฒนาการผลิตให้ถึงระดับสากลตามเกณฑ์ GMP เต็มรูปแบบได้นั้น อย. ได้จัดทำเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอาง ควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ผลิตขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้สามารถใช้ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องสำอาง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปสู่เกณฑ์ GMP ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเลือกซื้อเครื่องสำอาง ขอให้ผู้บริโภคซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีฉลากภาษาไทยที่มีข้อความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ส่วนประกอบทั้งหมด วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และคำเตือน (ถ้ามี)

  นอกจากนี้ หากสงสัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใด ว่ามีการจดแจ้งถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอางผ่านทาง Oryor Smart Application ได้ หรือสอบถามมายังสายด่วน อย. 1556

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล
  03:31

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์