ข่าว

วิดีโอ

สอบซ่อม ผอ.เขตพื้นที่ฯฉลุย-ประกาศผล 4 ก.ค.นี้

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย ในการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มทั่วไป ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบสิ่งที่ส่อไปในทางทุจริต มีเพียงได้รับแจ้งว่าข้อสอบ 1 ชุดมีปัญหา แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงการติดสลับหน้าหลังเท่านั้น

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า การสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 888 คน มาเข้าสอบ 867 คน ขาดสอบ 21 คน ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ก และ ภาค ข กลุ่มทั่วไป ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ในวันที่ 6-7 ก.ค. สำหรับการสอบภาค ค ในวันที่ 6 ก.ค.จะมีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ที่ มศว ประสานมิตร และในวันที่ 7 ก.ค.จะมีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนต้องส่งเอกสารประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา มายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 7 ก.ค. จากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 15 ก.ค.นี้.

การสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 888 คน มาเข้าสอบ 867 คน ขาดสอบ 21 คน ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาค ก และ ภาค ข กลุ่มทั่วไป ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ... 4 ก.ค. 2557 01:36 4 ก.ค. 2557 01:37 ไทยรัฐ